I forbindelse med præmieoverrækkelsen ved weekendens danske mesterskaber i trio, der blev afholdt i Løvvang Bowling Center, fik ungdomsleder i Stenhuset Per Høberg overrakt Danmarks Bowling Forbunds guldnål, for en ekstraordinær stor indsats for ungdomsarbejdet i Danmarks Bowling Forbund. Guldnålen blev tildelt Per i 2013, da han trak sig fra posten som assisterende ungdomsleder, men det var først i dag at der var fundet en passende lejlighed hvor den kunne overrækkes af Danmarks Bowling Forbunds formand Torben V. Andersen.

Per Høberg får overrakt DBwF's guldnål

Stenhuset ønsker Per mange gange tillykke med den velfortjente tildeling af DBwF's guldnål.

Der er i den forløbne weekend afholdt danske mesterskaber i trio i Løvvang Bowling Center, og Stenhuset markerede sig på bedste vis ved mesterskaberne.

Efter den indledende runde havde Randi og Mika som eneste damer fra Stenhuset, kvalificeret sig til kvartfinalerne. Randi på en sikker førsteplads, sammen med Sascha Wedel og Mai Ginge Jensen, og Mika på den sidste plads til kvartfinalen som nummer 8. Hos herrerne havde holdet med Rune, Erik og Torben kvalificeret sig som nummer 3, holdet med Claus og Kløjer som nummer 4, holdet med Lars H. som nummer 7.

Lige udenfor kvartfinalerne var Christine og Jeremy, der begge manglede få kegler for at nå med.

Efter kvartfinalerne var Randi på andenpladsen, og skulle i semifinalen møde holdet fra Stars & Strikes. Denne kamp vandt Randi og hendes hold, og de skulle derfor i finalen møde overraskelsen fra Brasilia, som i deres semifinale havde slået holdet fra Game On. Randi og hendes hold vandt relativt sikkert finalen, og dermed er Randi endnu engang DANSK MESTER i trio. Stenhuset ønsker et stort tillykke til Randi med mesterskabet. Mika sluttede sammen med hendes hold på 7. pladsen efter kvartfinalen.

For herrerne spillede det rene Stenhuset hold med Rune, Erik og Torben en glimrende kvartfinale med super stabilt spil med alle seks serier over 600. De tre herrer blev i kvartfinalen nummer 2, og var dermed klar til semifinalen. Holdet med Claus og Kløjer kunne desværre ikke følge den gode indledende runde op, og måtte slutte på 12. pladsen i kvartfinalen. Lars og hans hold sluttede på 11. pladsen.

Desværre var heldet ikke med Rune, Erik og Torben i semifinalen som stod mod holdet fra Trekanten, der i kvartfinalen havde spillet sig op fra en 9. plads efter indledende. Det blev til et nederlag på 636 mod 574, og dermed endte det med bronzemedaljer efter en flot indsats i weekenden.

dmtrio2015medaljetagere

På billedet fra venstre Randi med guldmedalje, samt Erik, Rune og Torben med hver sin bronzemedalje.

Stenhuset ønsker alle medaljedeltagerne tillykke med den flotte præstation.

Der blev i dag lørdag d. 14. marts 2015 afholdt ordinært repræsentantskabsmøde i Jydsk Bowling Union. Stenhuset har to repræsentanter og var til dagens møde repræsenteret af Bastian og jeg selv.

Mødet kan vise sig at være det næstsidste ordinære repræsentantskabsmøde i Jydsk Bowling Union, som følge af den igangværende strukturproces hos Danmarks Bowling Forbund, der planlægger at unionerne skal udgå af bowlingorganisationen.

Repræsentantskabsmødet var det første, efter at unionens love blev ændret sidste efterår, hvor det blev besluttet at det nu er klubberne direkte der er repræsentanter på mødet.

Valget af dirigent tog lidt længere tid end sædvanligt, idet det planlagte forslag til dirigent, havde meldt sig syg. Efter nogen betænkningstid, påtog Helge Larsen fra BKC Aalborg sig opgaven med at lede mødet, hvilket han udførte til repræsentantskabets fulde tilfredshed.

Der var til mødet 12 repræsentanter fra klubber i region 1, 7 repræsentanter fra klubber i region 2, 10 repræsentanter fra klubber i region 3, 13 repræsentanter fra klubber i region 4, samt 7 repræsentanter fra unionsbestyrelsen, i alt 49 repræsentanter. Det var pænt over de krævede 25% eller 26 repræsentanter, der skulle til for at være beslutningsdygtig.

Beretningerne blev alle godkendt, ligesom regnskabet blev godkendt.

Budgettet for 2015 blev godkendt med følgende hovedforudsætninger:

- Licenser til ungdomsspillere blev ændret til at være 0,00 kr., efter indstillingen fra ungdomsudvalget. Dermed tilbagebetales de allerede indbetalte licensafgifter for 2015.

- Der tilbagebetales 120.000 kr. til klubberne, svarende til budgetafvigelsen i 2014, der fordeles efter samme fordelingsnøgle som anvendt tidligere.

- Bestyrelsen blev bemyndiget til at kunne eftergive DBwF’s gæld til unionen på ca. 147.000 kr., under forudsætning af at DBwF anmoder herom, samt at de øvrige unioner også eftergiver tilsvarende gæld. Dette svarer i givet fald, til en et ekstraordinært bidrag fra klubberne til DBwF på 75 kr. pr. seniormedlem.

- Hvis DBwF på det kommende ordinære repræsentantskabsmøde i maj måned vedtager et strukturforslag der indebærer at DBwF pr. 1/1-2016 overtager sportslige og økonomiske ansvar for alle aktiviteter, opkræves der ikke licens for 2016 gennem Jydsk Bowling Union. DBwF overtager samtidigt ansvaret for alle omkostninger.

Under punktet lovforslag, blev en række ændringer foreslået af Jydsk Bowling Unions seniorudvalg behandlet. Forslagene er blevet udarbejdet i samarbejde med Fyns Bowling Union med henblik på en forenkling og ensretning af spillereglerne i de to unioner, hvilket er nødvendigt efter etableringen af det tætte sportslige samarbejde mellem de to unioner. Den største indholdsmæssige ændring er, at det fremover er DBwF’s disciplinærudvalg der skal sagsbehandle og afgøre protestsager under Jydsk Bowling Union. Det betyder samtidigt at Jydsk Bowling Union har nedlagt eget disciplinærudvalg.

For sæsonen 2015-2016 blev det besluttet, at kampafgifter er uændrede for senior og afskaffes for ungdom. Der opkræves yderligere ikke holdtilmeldingsgebyrer ved holdtilmeldingen for sæsonen 2015-2016. Licenserne for 2016 bliver uændrede såfremt Jydsk Bowling Union skal opkræve disse, som følge af at den nye struktur ikke vedtages i maj 2015.

Under valgene afgik seniorleder Nils Jensen, og nyvalgt blev Torben Rasmussen fra 4-Kanten. Der blev fortsat ikke valgt nogen kasserer og ungdomsleder, og ingen suppleant. Fra Stenhuset afgik Chresten fra posten som resultatformidler i region 3 og 4, efter en mangeårig indsats på dette område. Poul Erik blev genvalgt som licensformand og ansvarlig for rekorder. Jeg selv blev nyvalgt som lovudvalgsformand.

Næste års ordinære repræsentantskabsmøde afholdes lørdag d. 12. marts 2016 i Viby.

Køge Youth Masters, som er Danmarks eneste internationale ungdomsstævne med deltagelse fra flere europæiske lande, blev afviklet i weekenden d. 13.-15. marts 2015. Det er Stenhusets Claus Sørensen, der er stævneleder.

Stenhuset havde et par håndfulde spillere til start i stævnet, og de klarede sig rigtig godt.

Mika Guldbæk fik en perfekt optakt til EYC i Leipzig, da hun vandt sin række i stævnet. i finalespillet (knock out) slog hun første Ann Månsson med 3-0, og derefter blev Cecilie K. Pedersen besejret 2-1. Dernæst blev Megan Gales Dicay, der forinden havde slået to Stenhuset spillere ud, besejret 2-0. I finalen var det Katie Tagg, der blev besejret 2-1. Dermed kan Mika skrive en meget flot sejr på sit CV.

Landsholdskollega Christine Hansen spillede også et meget flot KYM. Hendes første modstander var klubkammeraten Maria Jul Jensen, og her vandt Christine 3-0. Efterfølgende tabte Christine 0-2 til Megan Gales Dicay.

I drengerækken var Jeremy A. Christensen meget tæt på endnu en triumf. Finalen bød på sejre på 3-0 over Per Valentin, 2-0 over Rasmus Bering og 2-0 over Tim Stampe. Desværre kiksede det til allersidst, hvor Jeremy tabte 1-2 til Alex Pedersen. Øv!

Camilla Tranum, Charlotte Tranum, Stefan S. Larsen og Emma K.M. Jensen var også i finalespillet. Camilla, Stefan og Charlotte blev begge slået ud på første trin, mens Emma først besejrede Anique van Ewijck med 2-1, hvorefter hun tabte 1-2 til Megan Gales Dicay.

I indlednede runde scorede Stenhusets spillere følgende resultater:
Mika (1141), Christine (1126), Emma (1013), Charlotte (973), Maria (900), Camilla (794), Jeremy (1181), Stefan (1092), Jeppe (1017), Daniel (1079).

Du kan se alle resultater fra Køge Youth Masters på http://www.kogeungdomsfond.dk/kge-youth-masters/resultater/

 

Der er i aften afholdt repræsentantskabsmøde i Aalborg Bowlinghals Fond af 16. marts 1970, der er den virksomhed som varetager driften af Løvvang Bowling Center. Mødet er reelt et orienteringsmøde for klubberne, idet bestyrelsen er Fondens øverste myndighed.

Til stede var bestyrelsen og klubberne BKC Aalborg, LBC, Strike og Stenhuset.

Svend Erik Larsen blev foreslået som dirigent.

Formand Lars C. Jensen orienterede om:

KAI 2015

Tilmeldingerne går trægt. Der var forventning om at der ville komme flere tilmeldinger end normalt som følge af EMC 2015, men på nuværende tidspunkt lader det ikke til at blive sådan. Sidste år var der 150-160 deltagere og et underskud på 5.000 kr. Kegel sponserer to banebehandlingsmaskiner der har en markedsværdi på 600.000 kr., og som Fonden overtager ejerskabet af i 2016.

EMC 2015

Der ydes et tilskud fra Aalborg Kommune på 500.000 kr. og et tilskud fra Sport Event Danmark på 200.000 kr. Der vil ved arrangementet være en omfattende streaming af video via internettet. Semifinaler og finaler bliver transmitteret i HD kvalitet. Der forventes et overskud på 160.000 kr., samt en sikker indtægt på 250.000 kr. for baneleje.

EYC 2018

Fonden har søgt om EYC 2018. Der ydes et tilskud fra Aalborg Kommune på 400.000 kr. ETBF ansøgningsfrist er om to dage, og Løvvang er på nuværende tidspunkt eneste ansøger. Der forventes sponsorater fra Kegel som følge af arrangementet.

Løvvang Easter Challenge

Stævnet arrangeres i samarbejde med Aalborg kredsen, og gav i 2014 et overskud på et par tusinde. På nuværende tidspunkt ser det ud til at stævnet i 2015 må aflyses, som følge af for få tilmeldinger.

Klimaanlæg

Det var i sommeren 2014 en af de varmeste somre i mands minde. Klimaanlægget blev defekt i sensommeren hvilket medførte høj temperatur og høj luftfugtighed i hallen til stor ulempe for kunder og personale. Det har været nødvendigt at udskifte hele anlægget, hvilket medfører en omkostning på 300.000 kr. Aalborg Kommune har som kompensation ydes et ekstraordinært driftstilskud på 250.000 kr.

Hjertestarter

Der har været gennemført en indsamling og modtaget donationer. Der er endvidere afholdt en velgørenhedsaften. Samlet blev resultatet 21.000 kr., hvilket dækker anskaffelse, opsætning, samt godt og vel det første års driftsomkostninger.

Besøg af arbejdstilsynet

Der har været et tilsynsbesøg fra arbejdstilsynet i februar 2015. Der var kun mindre ubetydelige henstillinger. Der var en mistanke om asbest i en rørinstallation, men den er efterfølgende afkræftet.

Økonomi

Bowlingbranchen er under pres, specielt haller med mange abonnementstimer. Fokus på likviditeten. Der skal bruges likviditet til investeringer.

Direktør Kim Thorsgaard Jensen gennemgik nogle plancher og gav en lektion i regnskabsopbygning og gennemgik de sidste ti års regnskabsresultater og likviditetsstrøm fra driften. Konklusionen fra direktøren er at på trods af mange års regnskabsmæssige underskud, så viser likviditetsopbygningen, at der er god fremgang i økonomien. Der forventes 3,0 mio. kr. i opsparing ved udgangen af 2015. Året 2015 bliver et godt år som følge af EMC 2015. Året 2016 kan dog blive en udfordring.

Udpegning af bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen har genudpeget næstformand Helge Larsen, og nyudpeget Jørn Olsen og Finn Fanø Christensen. Birgit Elgaard og Ninna Larsen afgik fra bestyrelsen.

Fire spillere fra Stenhuset har gennem deres resultater i sæsonens seks ungdomsstævner kvalificeret sig til DBwFs ungdoms-ranking finale.

De fire spillere er: Mika Guldbæk, Jeremy A. Christensen, Emma K.M. Jensen og Christine Hansen.

Stenhuset ønsker tillykke med udtagelsen og held og lykke med finalen d. 9. maj i Odense.

Der er i aften afholdt repræsentantskabsmøde i Aalborg Kredsen. Fra Stenhuset deltog Per Høberg og undertegnede som repræsentanter. Der var mødt repræsentanter fra klubberne: Nordkraft, Five O’Clock, Strike, Danish Prime, Break Out, BKC Aalborg, LBC og Stenhuset. Eneste fraværende klub var The Gunners.

Lars Høberg blev valgt til mødets dirigent.

Bestyrelsens beretning fokuserede på to hovedemner: Medlemskab for klubber som ikke deltager i holdturneringen under Forbund/Union, samt initiativer for at skabe balance i kredsens økonomi.

1) Der var opbakning til, at klubber som er medlem af Jydsk Bowling Union og som har hjemmebane i Løvvang kan optages i Aalborg Kredsen, som vedtægterne foreskriver.

2) Der blev drøftet forskellige økonomiske løsningsmodeller, og der var konsensus om at der indføres et årligt grundkontingent på 750 kr. pr. klub, samt at den nuværende afgift på 3 kr. pr. serie pr. spiller fastholdes. På omkostningssiden blev ungdomstilskuddet maksimeret til 13.000 kr., og fastholdt til 500 kr. pr. ungdomsspiller pr. år, mens dommerhonorar blev reduceret til samlet 13.000 kr. pr. år. Det reducerer samlet, det årlige budgetunderskud til godt under 10.000 kr.

Øvrige emner fra beretningen var nye spilleautomater, Aalborg Cup, SAMs ungdomstræf, Easter Challenge der desværre er aflyst, SAM pokalen og turneringsplanlægning.

Regnskabet blev godkendt, og budgettet blev tilrettet med ændringerne som blev aftalt under beretningen.

Formand Dennis Blomholt og bestyrelsesmedlem Lars Høberg blev genvalgt. Helge Larsen og Michael G. Hansen blev genvalgt som revisorer. Torben Andersen blev genvalgt som revisorsuppleant.

Under eventuelt blev der drøftet stævner.Da Vejle Bowling Center i weekenden d. 7.-8. februar lagde baner til JM (individuel og double) blev det en forrygende succes for Stenhuset. Faktisk er det klubbens suverænt bedste mesterskab i nyere tid.

Det blev til to medaljer og en del øvrige flotte placeringer i double, samt hele syv finaledeltagere blandt i alt 24 deltagere. Da de individuelle finaler var overstået stod Stenhusets spillere med en sølvmedalje og tre bronzemedaljer om halsen. Det var VIRKELIG en fed weekend at spille i den hvide trøje!

Lad os begynde med det jyske mesterskab i double, som blevb afgjort efter de indledende runder lørdag. Her var stoltheden enormt stor hos Rune A. Christensen, da han vandt sit første jyske mesterskab, og så oven i købet sammen med sønnike, Jeremy A. Christensen. Jeremy førte han med hele 1445 kegler, mens Rune "kun" lavede 1388 :-) Dermed sluttede Rune og Jeremy 45 kegler foran sølvvinderne, nemlig landsholdsspillerne Michael Brændeskov (Trekanten) og Carsten W. Hansen (LBC).

Erik KM Jensen og Claus L. Sørensen sluttede på en meget flot femteplads med 2691 - et resultat, som efter sidste weekends første indledende runder ellers blev spået fine medaljechancer.

Også hos damerne var der medaljer at glæde sig over. Heidi B. Madsen (1232) og Randi B. Christensen (1345) snuppede en meget flot bronzemedalje, mens Christine Hansen og Mika Guldbæk blev nummer 4.

Til søndagens individuelle finaler (top 12 for hhv. damer og herrer) kvalificerede sig hele 7 Stenhuset spillere.
I damernes finale deltog Randi (1345), Christine (1310), Heidi (1232) og Lone (1210)
I herrernes finale deltog Jeremy (1445), Erik (1408) og Rune (1388).
Til kvalstillingen er der det at bemærke, at i herrernes top 4 var der tre spillere fra Stenhuset. Det er, så vidt vides, aldrig sket før!

Kvartfinalerne blev en ny succes for Stenhuset. Hos damerne overgik Randi sit fantastiske resultat fra indledende runde og scorede 1363, hvormed hun avancerede til andenpladsen - kun overgået af Trekantens Sascha Wedel. Christine Hansen spillede ligeledes yderst fremragende, og kom ud i en sand gyser. Hun scorede 1364 i kvartfinalen, og endte dermed på 2674 - nøjagtig det samme som Pia Burkal fra Enghaven. Der var kun plads til én af de to i semifinalen, og det blev Christine, der fik pladsen, idet hun havde den højeste serie. Altså 2/4 semifinaledeltagere hos damerne fra Stenhuset.

Hos herrerne viste Michael Brændeskov og Carsten W. Hansen stor klasse i kvartfinalerne, og satte sig på de to første pladser. Erik KM Jensen scorede 1360 i kvartfinalen, og det rakte til en samlet 3. plads efter kvartfinalerne. Jeremy kom rigtig skidt fra start i kvartfinalen med serier på 156 og 181, men med fire efterfølgende fremragende serier fik han sig alligevel spillet op på 1304, og det rakte lige akkurat til at snuppe den sidste semifinaleplads med 9 kegler foran Anders Lousdal.

I semifinalen tabte Erik en vanvittigt spændende og meget velspillet semifinale med 234-235 til Carsten W. Hansen, mens Jeremy igen imponerede alt og alle ved at slå Michael Brændeskov 234-212 i sin semifinale. Derefter stod finalen mellem Carsten W. Hansen og Jeremy, og her endte Jeremy desværre med at trække det korteste strå. Han faldt med æren i behold og tabte 223-245. Dermed kunne der gøres status: JM 2015 for herrer ender med sølv til Jeremy A. Christensen og bronze til Erik K. M. Jensen. SÅ FLOT af vores unge talenter.

I damernes semifinale skulle Randi og Christine op mod hver deres modstander, og det endte desværre med to nederlag. Christine tabte 169-198 til Sascha Wedel, mens Randi tabte 166-266 til Kamilla Kjeldsen. Æv, men trods alt ret klare nederlag. Dermed fik begge de to Stenhuset-piger en bronzemedalje om halsen.

På JBUs hjemmeside www.jbwu.dk/senior/jm-singledouble/ kan du se alle resultater. Her har du også mulighed for at se, hvad Lone, Heidi og Rune præsterede i kvartfinalen, samt se hvad mange af de andre Stenhuset spillere opnåede. Vi kunne f.eks. nævne, at Grethe Kristensen blev nummer 4 i række 2. Eller vi kunne nævne flere flotte individuelle resultater: Lars H 1295, Claus S 1282 og Svend Erik K 1257.

Tillykke til medaljetagerne og til hele klubben med det bedste jyske mesterskab i Stenhusets historie.

I weekenden d. 31/1 og 1/2 lagde Bowl'n Fun Viby ved Århus baner til de jyske ungdomsmesterskaber i kategorierne mikropuslinge, puslinge, juniorer og ynglinge. Traditionen tro satte en stor delegation af spillere og forældre fra Stenhuset kursen sydpå for at deltage i mesterskabet. Og det blev ikke alene til jyske mesterskaber til Stenhuset, men også til flere andre medaljer.

Lad os begynde med at fremhæve en fantastisk flot GULDmedalje til Stenhuset i rækken for mikropuslinge (drenge). Her lagde Stenhusets Loke Houbo Christensen sig på førstepladsen efter de fire indledende serier med en flot score på 496. Dermed gik han videre til semifinalen, hvor han i to serier vandt over Win Kenmahaea fra BK Viking med 118-77 og 117-80. Finalemodstanderen blev Mikas Jørgensen fra Stars and Strikes Horsens. Det blev en meget spændende kamp. Loke tabte den første serie med 132-151, men vandt den anden serie 16-147. Meget flot spil af de to mikropuslinge. Dermed sluttede finalen helt lige, og skulle afgøres på roll-off. Her lavede Mikas en 7'er, mens Loke imponerede med en strike. Dermed kunne en jublende glad Loke Houbo Christensen kalde sig individuel jysk mester 2015. Stenhuset ønsker stort tillykke.

Også i rækken for junior piger fik Stenhuset en jysk mester. Det var Mika Guldbæk, og det var endda i fejende flot stil! Hun scorede 1095 og lagde sig på førstepladsen efter indledende runde.
I semifinalen skulle Mika møde Cecilie Dam fra Trekanten, som blev besejret 227-188 og 231-188. Meget flot spil af Mika må man sige! Finalemodstanderen blev så Line B. Christiansen, som Mika gennem tiden har haft mange dueller med. Og helt fortjent blev det Mika, der trak sig sejrrigt ud af finalen. Hun vandt den første serie 220-178 og havde så råd til at tabe den anden serie med 188-211. Dermed er Mika individuel jysk mester 2015. Stort tillykke!

I rækken for ynglinge piger var både Christine Hansen og Emma K.M. Jensen med i semifinalen, hvor de begge to fik meget kvalificeret modstand. De lå endda hhv. nummer 1 (1177) og nummer 2 (1134) efter indledende runde - og disse positioner fastholdt de i kvartfinalen.
I semifinalen tabte vandt Christine den første serie med 189-163 over Cecilie Pedersen fra Enghaven, men i anden serie var hun chanceløs, da det blev til et nederlag på 179-245. Også Emma tabte, trods godt spil, sin semifinale med 226-246 og 177-200 til Rikke N. Johansen fra Stars and Strikes. Dermed blev det bronzemedaljer til Emma og Christine.

I pardisciplinen blev det også til Stenhuset-medaljer: Mika Guldbæk blev jysk mester i double for junior piger sammen med Line Christiansen fra Horsens. Camilla Tranum og Maria Jul Jensen blev nummer 4 i samme række. Nicklas Johansen vandt en flot bronzemedalje i rækken for junior drenge sammen med Jonas Dons fra Horsens. I rækken for ynglinge piger blev Christine Hansen jysk mester sammen med Rikke N. Johansen, og Emma K. M. Jensen fik sølv sammen med Cecilie Jensen fra Vejle. Endelig vandt Jeremy Christensen sølv i rækken for ynglinge drenge sammen med Patrik Sørensen fra Enghaven. Daniel G. Nielsen og Jeppe Jakobsen blev nummer 5 i samme række.

Alle resultaterne fra JM 2015 kan ses på http://bowling.erikkalmar.dk/ujm15/. Her kan du også se resultaterne for de mange Stenhuset spillere, der ikke nåede finalespillet.

Slutteligt skal det nævnes, at Maria Jul Jensen kom i B-finalen for juniorer, hvor hun sluttede som nummer 2. I ynglingerækken vandt Line D. Olsen B-finalen efter at have slået Susanne Ravn fra HIK og Sarah Vedersøe fra Puds. Tillykke med det :-)

Stenhusets herre- og damehold er begge videre i jysk-/fynsk turnering efter regionsfinalen i Løvvang Bowling Center.

Herrerne spillede rigtig god bowling og vandt 5/6 kampe. Dermed sluttede Stenhuset med 10 point, ligesom Stars and Strikes fra Frederikshavn. Stenhuset fik dog førstepladsen i kraft af bedst keglefald.
Den undbyrdes kamp mod frederikshavnerne blev vundet hele 667-509. Og der var flere gode kampe at glæde sig over. Hjørring BC blev slået 651-581 (bl.a. 243 til Rune) og i de to sidste kampe blev HIK Bowling slået 675-531 (266 til Lars H), mens Outsiders fik klø i en tæt kamp med 658-646 (290 til Lars H).

Stenhuset skal nu spille semifinalerunde i Hobro. Dagens hold bestod af Lars H, Rune og Claus, der alle spillede god bowling. Laveste mand 1423, højeste 1460. Dvs alle mand over par.

Også damerne (Maria, Karina, Lone og Anne) gik sikkert videre fra regionsfinalen efter 5 sejre ud af fem mulige. Reelt var det kun kampen mod HIK, der var spændende. Denne vandt Stenhuset 516-486. Dette var i øvrigt Stenhusets keglemæssigt laveste kamp.

Flot kæmpet piger og drenge!

 

Underkategorier