Stenhusets bestyrelse og udvalg

Stenhusets øverste myndighed er generalforsamlingen, som ordinært afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned.

Generalforsamling vælger bestyrelsen og en række faste udvalg.

Klubben daglige drift ledes af bestyrelsen som består af:

  • Formand - vælges lige år for to år af gangen
  • Sekretær - vælges lige år for to år af gangen
  • Kasserer - vælges ulige år for to år af gangen
  • Seniorleder - vælges ulige år for to år af gangen
  • Ungdomsleder - vælges ulige år for to år af gangen

Bowlingklubben Stenhuset tegnes af Formanden og Kassereren i forening.

Der vælges hvert år to suppleanter til bestyrelsen, samt en revisor og revisorsuppleant.

Generalforsamlingen vælger hvert år følgende faste udvalg:

  • Spilleudvalg som består af to medlemmer og en suppleant. Udvalgets formand er Seniorlederen.
  • Ungdomsudvalg som består af to medlemmer og en suppleant. Udvalgets formand er Ungdomslederen.
  • Festudvalg som består af to medlemmer og en suppleant. I udvalget deltager en repræsentant for bestyrelsen.
  • Internetudvalg som består af to medlemmer og en suppleant.

Der er i Stenhuset kotume for at udvalgssuppleanter aktivt deltager i udvalgets arbejde på lige fod med udvalgsmedlemmerne.

Du kan læse hvem der er valgt på menuens undersider. Her kan du også se adresser, e-mail adresser og telefonnumre.

 

Template Design Ext-joom.com