Søndag d. 3. juli 2011 er der tur til Fårup Sommerland for alle Stenhus'ere, som har lyst, og som har et legebarn gemt i maven.

Afgang fra Løvvang Bowling Center kl. 09.15.

Vi mødes ved hovedindgangen til Fårup Sommerland kl. 10.15.

Vi starter dagen med fælles morgenmad (rundstykker) - og så går det løs med forlystelserne.

Vi slutter dagen af med at grille sammen. Alle medbringer SELV kød til grillen. SNAK SAMMEN OM KØLETASKE.

Per / Veronica : Medbringer salat til alle, samt engangstallerkner, engangskrus og engangsbestik.
Lars / Randi: Medbringer katchup, sennep, ristede løg og thousand Island dressing
Charlotte: Medbringer servietter, pålægschololade og marmelade
Dorthe / Casper: Medbringer rundstykker
Bastian: Medbringer smør, juice, skærekniv og evt. lidt pålæg


Entré for egen regning. Afregning for kørsel aftales i hver enkelt bil.

Tilmeldte:

Bastian E. Jensen (bil)
Charlotte B. Madsen
Dorte Sidelmann (kommer selv)
Casper Sidelmann (kommer selv)
Per Høberg (kommer selv)
Veronica E. Hansen (kommer selv)
Lars Høberg (bil)
Randi B. Christensen
Jan Holmgren (bil)
Nanna Holmgren
Sascha Wedel
Lars Møller Jensen
Emma K. M. Jensen

Tilmelding pr. sms eller mail til Per Høberg. VI SES HELT UDE I SKOVEN!

Der er nu integreret et billedgalleri på hjemmesiden. Du finder dette i hovedmenuen under "Galleri"

Her ligger foreløbig billeder fra weekendens hyttetur, samt turen til German Youth Open i Berling.. Skulle du ligge inde med billeder du ønsker at få i galleriet, kan de sendes til Lars Høberg

 

Se billeder fra hytteturen her

joomplu:176

 

Se billeder fra German Youth open 2011 her

joomplu:197

Kære Stenhus'ere

Der er ca. 45 personer tilmeldt weekendens hyttetur, og selvom vejret ikke ser ud til at blive det bedste, så skal vi nok få en rigtig god tur. Husk fornuftigt udendørstøj - vi skal naturligvis ud i den friske luft, selvom det regner lidt.

De som ikke har betalt for turen (kr. 125,00) kan betale kontant i weekenden.

Her følger en oversigt over kørslen.

Fredag d. 17. juni 2011. Afgang Løvvang 18.30
Bil 1: Susanne K, Kim, Daniel
Bil 2: Heidi G, Mika, Kira
Bil 3: Kim J, Stine, Lasse
Bil 4: Morten J, Karina, Charlotte, Camilla, Annette
Bil 5: Lars, Lene, Emma, Erik
Bil 6: Lars H, Randi, Marcus, Jeremy
Bil 7: Kaj, Kasper, Jacob
Bil 8: Jan H, Nanna (ikke retur søndag)

Kommer selv: Lisbeth Bang, Preben Bang
Kommer selv: Bastian J, Bruno M, Jonna M, Charlotte M, Dorthe S
Kommer selv: Svend Erik, Grete, Karina
Kommer selv: Heidi M, Morten
Kommer selv: Veronica, Per H
Kommer selv: Kirsten L
Kommer selv: Søren W, Sascha
Kommer selv: Henrik Klujeff

Kommer fredag - lørdag (selv): Henriette, Rikke, Andreas Y, Frederik

Kommer kun lørdag (disse deltager koordinerer selv, hvem der kører med hvem)
Poul E. Larsen, Grethe T. Madsen, Birger Larsen, Knud Erik Christensen, Aase & Victor Oredsen, Poul R. Jensen, Chresten M. Nielsen, Ruth Nielsen (+børnebørn)

Kommer selv lørdag: Erik & Birgit

Aalborg Kredsen afvikler igen i år Aalborg Cup. I år afvikles turneringen tirsdag d. 09-08 og torsdag d. 11-08.
Spilleudvalget vil i løbet af sommeren udtage de hold som skal deltage i denne turnering

I forbindelse med det netop overståede karneval blev Birthe Buur Hansen på karnevalets store scene slået til ridder af Karneval i Aalborg.

Birthe har gennem mange år deltaget i gennemførelsen af karnevallet, først for håndboldklubben Olympia og de senere mange år for Stenhuset.

Selv om Birthe har en travl dagligdag med job i København og bopæl i Nørresundby, er hun altid klar til en stor uvurderlig indsats for Stenhuset ved årets karneval, hvilket vi påskønner meget.

 

Birthe viser det flotte diplom

Birthe fik overrakt et flot indrammet diplom af Karnevalsforeningen og årets konferencier Huxi Bach. Birthes riddernavn som fremgår af diplomet er "Ladybug Birthe Everglade". Stenhuset ønsker Birthe tillykke med den velfortjente ære.

Der blev lørdag afholdt ordinært repræsentantskabsmøde i Danmarks Bowling Forbund i Odense. Jeg deltog som repræsentant for Stenhuset. Per Høberg og Poul Erik deltog også i mødet, som henholdvis repræsentant for ungdomsudvalget og JBU's licensformand.

Normalt har Stenhuset ikke haft mulighed for at deltage i repræsentantskabsmødet idet det tidligere har være afholdt samme dag som karnevallet, men mødet er nu rykket til midt i maj måned.

Der var til mødet mødt repræsentanter fra 108 klubber. Det skal dog bemærkes at en del klubber havde valgt at lade sig repræsentere af personer fra andre klubber.

Jeg var i den usædvanlige situation at måtte på talerstolen i forbindelse med dirigenternes konstatering af mødets lovlighed. Vi havde efter en drøftelse i bestyrelsen besluttet et gøre indsigelse mod Forbundets lempelige fortolkning af bestemmelsen om at repræsentanterne skal være anmeldt til Forbundet senest 14 dage før mødet (§10, stk. 8.1). Dirigenterne valgte at gennemføre mødet. Det afgørende for Stenhuset var at sige fra overfor kreative lovfortolkninger.

Materialet der var udsendt inden mødet, var af gennemgående ringe kvalitet, hvilket mødet i høj grad også blev præget af.

Beretningerne blev relativt hurtigt behandlet. Størst debat var der i forbindelse med ungdomsudvalget beretning. Per fremførte overbevisende og sobert ungdomsudvalgets opfattelse af den konflikt der har været mellem Forbundsbestyrelsen og ungdomsudvalget. Forsamlingen gav ungdomsudvalget fuld opbakning.

Behandlingen af regnskab og budget blev en langtrækker. Der måtte ved mødets start udleveres en revideret ledelsesberetning til erstatning af den udsendte som var fejlagtig. Der blev stillet mange relevante kritiske spørgsmål til regnskabet, og det blev besluttet at der fra næste år skal udarbejdes et regnskab efter mere gennemskuelige principper.

Det blev under budgetbehandlen vedtaget at ungdomsbudgettet skulle ændres således at de besparelser Forbundsbestyrelsen havde besluttet tidligere på foråret blev annulleret. Budgetsbehandlingen kulminerede med den usædvanlige situation at budgettet for 2011 ikke blev godkendt af forsamlingen. Efter en afbrydelse af mødet, meddelte Forbundsbestyrelsen at de trak de foreslåede forhøjelser af licensgebyr og kampafgifter tilbage, hvorefter forsamlingen godkendte budgettet.

Budgetoversigten for 2012-2015 blev vedtaget efter samme principper.

Ændringer til lovene blev herefter behandlet. Det store spørgsmål var om Forbundsbestyrelsen kunne få opbakning til deres strukturændringsforslag. Stenhuset kan ikke støtte forslaget, og heldigvis blev det ikke vedtaget i sin helhed, kun den allerede etablerede elitestruktur blev vedtaget.

Jeg håber på baggrund af ovenstående at ungdomsudvalget genovervejer deres position og beslutter at fortsætte deres gode arbejde for dansk bowling.

De vigtigste ændringer der vedrører udøvelsen af bowling, er at Ligaen, 1. og 2. division overgår til at spille med matchpoints, hvor holdet som få flest seriepoints tildeles to matchpoints, og stillingen afgøres primært af matchpoints og sekundært af seriepoints. Desuden blev ligaens slutspil afskaffet.

Herefter skulle der gennemføres valg til Forbundsbestyrelsen. Næstformanden og to bestyrelsesmedlemmer var på valg. Inden valget meddelte næstformanden at han ønskede et mere positivt møde til næste år hvis han skulle fortsætte, og meddelte herefter at han ønskede at stille op til posten som næstformand. Herefter gik Svend Erik Larsen fra RBK90 (ja det er den Svend Erik som til dagligt spiller i ABT) på talerstolen og foreslog Kim T. Andersen fra ABT som næstformand. Så trak Næstformanden sig fra valget, og dermed var Kim T. Andersen valgt som ny næstformand for to år. Nu trak de to øvrige bestyrelsesmedlemmer sig, og nyvalgt blev herefter Dennis Blomholt fra LBC (og kredsformand), samt en repræsentant fra SBwU.

Mødets kulmination med valgene var uventet, men egentligt ikke overraskende. Forbundsbestyrelsens fremgangsmåde med strukturforslaget, i kombination med et meget dårligt forberedt repræsentantskabsmøde gjorde udslaget.

Mødet startede kl. 10.00 og sluttede først kort før kl. 21.00. Vi nåede først Aalborg igen til midnat.

Stenhuset ønsker de tre nyvalgte bestyrelsesmedlemmer tillykke med valget og held og lykke med arbejdet. Specielt ser vi frem til at have to Aalborg bowlere med i forbundsbestyrelsen.

SIFA 100 år

Samvirkende Idræts Foreninger i Aalborg (SIFA) fejrede fredag sit 100 års jubilæum. SIFA  er en paraplyorganisation for de aalborgensiske idrætsforeninger, som arbejder for at fremme udviklingen af medlemsforeningernes idrætsfaciliteter og for at forbedre vilkårene for idrætten i Aalborg Kommune. SIFA har 210 idrætsforeninger som medlemmer.

Stenhuset er naturligvis medlem af SIFA, og fra Stenhuset deltog Kirsten, Per Dennis og Bastian i jubilæumsreceptionen som blev afholdt i Nordkraft.

Nordjyllands radio har interviewet mig i forbindelse med jubilæet, og du kan se og høre resultatet her:

Magtfuld spiller på sportsarenaerne

Bingo er guldgrube for klubber

Indslag i nyhederne fredag morgen kl. 6.30

Indslag i nyhederne fredag eftermiddag kl. 17.30

Efter afslutningen på damernes slutspil i weekenden fejrede Stenhuset damernes debutsæson i ligaen der resulterede i velfortjente bronzemedaljer.

I Lindholm Badminton Klubs lokaler fejrede vi damerne med lidt mad og drikke. Det var dejligt at se så mange fremmødte der støttede damerne, og efterfølgende havde lyst til at fejre dem.

Damerne blev fejret efter slutspillet

Damerne havde lyst til at fejre lidt længere end de fleste af medlemmerne og andre tilknyttede til Stenhuset. Det var dejligt at se den glæde som hele holdet viste.

En speciel tak til Tove og John for hjælpen med anretningen til arrangementet.

Nogle af de glade damespillere fra ligaholdet
Hvis man fejrer bronze sådan her, hvordan fejrer man så guld ???

Rikke Nørgaard Johansen blev i aften tildelt SIFA's talentpokal i forbindelse med det årlige repræsentantskabsmøde i SIFA (Samvirkende Idræts Foreninger i Aalborg).

Talentpokalen, er en vandrepokal, der går til en ung idrætsudøver, som i år fylder 14, 15 eller 16 år, og som har gjort sig bemærket ved iøjnefaldende sportslig fremgang, samtidig med at vedkommende ved sin adfærd har medvirket til at skabe et godt sammenhold og kammeratskab inden for sin forening.

Rikke var desværre forhindret i at modtage talentpokalen, fordi hun i denne uge er med skolen på studierejse til København. Stine, Rikkes søster modtog på vegne af Rikke pokalen og et tilhørende legat på 3.000 kr. til brug for bowlingaktiviteter.

Stine modtager talentpokalen på vegne af sin søster
Stine får overrakt talentpokalen og en buket blomster af
SIFA bestyrelsesmedlem Tem Frank Andersen
 

Stenhuset ønsker Rikke tillykke med den flotte og fortjente tildeling af talentpokalen.

Stenhusets Sascha Wedel blev inden starten på lørdagens kampe i damernes slutspil fortjent kåret til årets JBU'er, efter indstilling fra Stenhuset. Saschas mange flotte sportslige præstationer kombineret med Sascha vindende personlighed var grundlaget for kåringen.

Stenhuset ønsker Sascha mange gange tillykke med den flotte hæder.

En glad Sascha sammen med JBU's formand Kurt Jensen som overrakte hæderen
JBU's formand Kurt Jensen overrækker Årets JBU'er til en glad Sascha