Der er nu kommet billeder i galleriet fra både hytteturen og venskabskampen mod Solli

Se dem under kategorien "Sociale arrangementer"

Stenhusets efterhånden mangeårige ungdomsudvalgsmedlem, Henriette Nørgaard Johansen, blev torsdag d. 8. august tildelt Aalborg Kredsens hæderspokal, SAM pokalen.

SAM pokalen har ikke været uddelt i en årrække, men traditionen genoptages fra i år. Pokalen er indstiftet til minde om Ejvind Samuelsen (SAM), en af bowlingens allerstørste ildsjæle i Aalborg gennem tiderne.

Aalborg Kredsens bestyrelse valgte at følge Stenhusets indstilling, som her bringes i sin fulde længde:

"Bowlingklubben Stenhuset ønsker hermed at indstille Henriette Nørgaard Johansen til modtagelse af SAM pokalen 2014.
Vores indstilling har følgende begrundelse.

Henriette Nørgaard Johansen er en ildsjæl og et særdeles kendt ansigt indenfor dansk bowling. Ikke alene er hun mor til to af dansk pigebowlings allerstørste talenter, nemlig Stine og Rikke N. Johansen, hun har også engageret sig i bowlingsporten med liv og sjæl.

Blandt Henriettes mange virkeområder i fortiden kan nævnes, at hun i Bowlingklubben Five o’Clocks storhedstid var ivrig holdleder for dameholdet, med stor succes til følge. Hun har også været aktivt medlem af Five o’Clocks bestyrelse, ligesom hun i en årrække varetog bestyrelses-poster i Aalborg Kredsen. Her var hun bl.a. med til at arrangere Jyllands største ungdomsstævne, Sams ungdomstræf. Også i 2013 var hun aktivt medvirkende ved SAMs ungdomstræf.

I perioden 2010-13 bestred Henriette med stor interesse og dygtighed posten som ungdomsleder i Danmarks Bowling Forbund.

Næsten hver eneste weekend drager hun af sted til ungdomskampe, stævner og turneringer og tilbringer hele døgnet sammen med ungdomsspillerne. Med sin ærlige og ligefremme person ved enhver ungdomsspiller og leder i den danske bowlingverden, at man fra Henriette altid får et åbent og ærligt svar. Hendes humor og bestemthed er meget vigtige egenskaber i arbejdet med ungdomsspillerne.

I sin klub Stenhuset er Henriette et særdeles aktivt medlem af klubbens ungdomsudvalg, hvor hun varetager kasserer- og koordinatorfunktion. Det er en post, som Henriette har varetaget siden 2006, og hun nyder stor påskønnelse blandt såvel ledere som ungdomsspillere.

Henriette stiller ofte op med sin hjælp i en lang række sammenhænge. Således har hun i nyere tid været utrættelig hjælper og medarrangør af f.eks. JM ungdom og DM Ungdom (2013), når disse afvikles i Løvvang. Hun er også ofte holdleder på JBUs unionshold for ungdom. I klubregi er Henriette altid blandt de frivillige til karneval, til arrangementer i Gigantium og andre af Stenhusets indtægtsskabende aktiviteter. Henriette er et menneske, som på fornemmeste vis tegner bowlingsporten i Aalborg.

Af disse grunde mener vi, at Henriette N. Johansen bør hædres med SAM pokalen 2014."

Med SAM pokalen fulgte et gavekort til brunch på restaurant MEAT i Aalborg.

Stenhuset ønsker Henriette hjerteligt tillykke med pokalen og hædren.

 

 

Turneringsplanen for sæsonen 2014/15 er nu åbnet i bowlingportalen. Alle medlemmer kan se den ved at gå ind på www.bowlingportalen.dk. Man skal klikke på "stillinger" i øverste højre hjørne. Stenhuset deltager i følgende rækker:

Herrer:
1. division vest
Jyllandsserien Nord
Serie 1 Nord

Damer:
Dameligaen
1. division vest

Ungdom:
Ungdomsligaen
Eliteserien
Serie 1 (region 1)

I weekenden d. 20.-22. juni løber årets hyttetur af stablen. Her følger nogle praktiske informationer til alle tilmeldte (52 personer).

Adresse: Møllegaarden, Nordostvej 40, Voerså, 9300 Sæby.

Her følger en oversigt over transport fra Løvvang Bowling Center, fredag d. 20/6 kl. 18.30.
NB! Ikke alle har angivet transportønsker ved tilmelding, så kontakt Per Høberg, hvis der er fejl i listen nedenfor.

Bil 1: Johan, Stefan, Lilian, Tobias
Bil 2: Svend Erik K, Grete, Karina, Jeppe
Bil 3: Bastian, Jeremy, Line DO, Tristan
Bil 4: Lars, Randi, Anne, Charlotte, Claus S

Følgende kommer selv (mødes ikke ved Løvvang):

Bil A: Susanne
Bil B: Lars M, Lene, Erik, Emma
Bil C: Per, Veronica (fra Sæby)
Bil D: Billy, Annette, Camilla, Charlotte, Maria Jul (kommer senere)
Bil E: Lisbeth, Preben
Bil F: Kirsten L (fra Vodskov)
Bill G: Mika
Bil H: Morten, Karina (fra Blokhus)

Følgende kommer lørdag:
Bil 5: Jan, Carina Enevold,
Bil 6: Bruno, Jonna
Bil 7: Lone, Christine (fra Hjørring)
Bil 8: Peter M, Martin
Bil 9: Kim, Henriette
Bil 10: Leo (fra Hjørring)
Bil 11: Dion (fra Brønderslev)
Bil 12: Chresten, Ruth
Bil 13: Grethe TM, Birger
Bil 14: Daniel (kommer selv)

Så er det endeligt lykkedes at få billederne fra 50 års jubilæet lagt på hjemmesiden.

Tak til Jørn Rostgaard Sørensen fra Strike der har taget billederne ved jubilæumseventen, og Lars Høberg fra LBC som har taget billederne ved jubilæumsfesten på hotel Hvide hus.

Du finder billederne i billedgalleriet under menuen "Galleri".

Traditionen tro mødes vi hen over sommeren på minigolfbanen på Skydebanevej.
Tilmelding er ikke nødvendig - alle medlemmer med familier er hjerteligt velkomne.

Onsdag d. 28. maj 2014 kl. 19.00

Tirsdag d. 10. juni 2014 kl. 19.00

Tirsdag d. 01. juli 2014 kl. 19.00

Tirsdag d. 15. juli 2014 kl. 19.00

Tirsdag d. 29. juli 2014 kl. 19.00

Onsdag d. 13. august 2014 kl. 19.00  (UOFFICIELT KLUBMESTERSKAB!!!)

Der blev i dag lørdag afholdt det årlige ordinære repræsentantskabsmøde i Danmarks Bowling Forbund. Mødet fandt sted i Fredericia idrætcenter. Fra Stenhuset var jeg repræsentant. Mødet startede kl. 10.00 og sluttede ca. kl. 19.15.

Det var et specielt vigtigt møde fordi flere vigtige ting var på dagsordenen. Forbundet har en elendig økonomi med en negativ egenkapital på 2 mio. kr., og der var forslag om at klubbernes bidrag skulle øges i form af forhøjede licensafgifter og kampafgifter. Endvidere skulle et meget vidtgående reformforslag behandles, og der var forslag om at damernes liga og divisionsrækker skulle overgå til 4-mands hold.

Se repræsentantskabsmappen for 2014 her.

Der var mødt 104 stemmer frem ud af 196 mulige.

Beretningerne blev alle godkendt. Disciplinærudvalgets formand Henning Salling trak sig fra sin post under sin beretning. Efter den seneste sag, hvor Forbundsbestyrelsen har overtrådt klubskiftereglerne i §22, stk. 2.1 (reglen om 3 måneders karantæne ved klubskifte midt i sæsonen), hvilket disciplinærudvalgets formand karakteriserede som magtmisbrug, ønskede han ikke at fortsætte på posten.

Regnskabet for 2013 blev godkendt, efter en del debat. Ligeledes blev det reviderede budget for 2014 godkendt.

Herefter blev forslag til ny struktur for Danmarks Bowling Forbund præsenteret. Jan Donde fremlagde planerne, og meddelte at man ønskede en mere realistisk proces, som anvender den nødvendige tid, til at få det ordentligt analyseret og gennemarbejdet. Der fremsættes derfor tidligst et nyt lovkompleks til næste års ordinære repræsentantskabsmøde. Endvidere er der nedsat et strukturudvalg med deltagelse af de to unionsformænd for KBU og JBU, to repræsentanter fra Forbundsbestyrelsen samt udviklingschefen (Jan Donde). Forslaget blev herefter godkendt.

Forslag til ny paragraf om klubfusion (§5, stk. 8) blev vedtaget.

Forslag om ændring af licensperioden til at følge sæsonen fremfor kalenderåret (§6 stk. 5) blev nedstemt.

Forslag om at pensionister skal betale fuld licensafgift (betaler halv licensafgift nu - §6, stk. 6), blev nedstemt.

Forslag om at klubber med 50 licenser eller flere fremover kan møde med enten en eller to repræsentanter (§10, stk. 1.1) blev vedtaget.

Forslag om at repræsentantskabsmøde skal afholdes hvert andet år i vest og øst (§10, stk. 4) blev nedstemt.

Forslag om at repræsentantskabsmateriale først skal ud to uger før (mod nuværende fire uger - §10, stk. 5) blev trukket af forslagsstiller.

Forslag om ny struktur på dagsorden til repræsentantskabsmøde (§10, stk. 7) blev vedtaget.

Forslag om at pris (nu 20 kr.) på erstatningsmedlemskort fastsættes på det årlige repræsentantskabsmøde (§22, stk. 1) blev vedtaget.

Forslag om at ungdomsspillere under 15 år må deltage i seniorstævner (§25, stk. 2) blev efter en lang debat vedtaget.

Forslag om at suspendere reglerne for Danmarksturneringen (så DT-udvalget bestemmer reglerne - §33) blev klart nedstemt.

Forslag om at damer må spille på herrehold i divisionerne (minimum 50% herrer på holdet - §33, stk. 1), blev vedtaget.

Forslag om 4-mands hold i dameligaen og damedivisionerne blev nedstemt. Der spilles fortsat 6-mandshold (§33, stk. 1.3).

Forslag om at der spilles 6 serier i ligaen og 1. division hos både herrer og damer blev vedtaget (§33, stk. 1.4). 2. division er fortsat 4 serier. Konsekvens er at 1. division damer nu skal spille doubler. Der er fremover kun to 2. divisioner hos damerne (øst og vest). Der er maksimalt 10 hold i 1. division og 2. division.

Forslag om at trioer spiller på samme banesæt (§33, stk. 1.7.1) blev trukket af forslagsstiller.

Forslag om nye 3. divisioner (nyt §33, stk. 1.8) blev trukket af forslagsstiller.

Forslag om at suspendere gældende op- og nedrykningsregler (§33, stk. 3 og 11) blev klart nedstemt.

Forslag om at afskaffe specielle liga olieprofiler blev nedstemt.

Det var nu tid til at fastsætte licensgebyr og kampgebyrer. Forbundsbestyrelsen havde stillet forslag om pæne prisstigninger. Jeg stillede forslag om uændrede licensgebyrer og kampgebyrer. Forbundsbestyrelsen trak deres forslag om forhøjelser og bakkede uændrede licensgebyrer op. Herefter forsøgte Forbundsbestyrelsen at få opbakning til ændrede kampgebyrer under dække af der var tale om en hamonisering af en meget kompliceret gebyrstruktur. Det kom dog frem at der var tale om betydelige prisstigninger. Forslaget blev nedstemt, hvilket resulterede i uændrede kampgebyrer. Det viste sig efterfølgende at forskellen mellem de nuværende kampgebyrer og de foreslåede kampgebyrer var 600.000 kr.

Den efterfølgende behandling af budgetforslag for 2015, blev således berørt af at Forbundsbestyrelsen ikke kunne få opbakning til prisforhøjelser. Indtægterne blev reduceret med 750.000 kr., hvilket medførte at budgetforslaget gik fra et overskud på 139.000 kr. til et underskud på 611.000 kr. Forbundsbestyrelsen fik mandat til at finde de nødvendige besparelser, eller om nødvendigt at indkalde til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde.

Leif Hansen fra BeachBowl blev valgt som suppleant til Forbundsbestyrelsen. Øvrige poster var genvalg.

Næste års ordinære repræsentantskabsmøde afholdes lørdag d. 9. maj 2015 i nærheden af Fredericia.

Landstræner Cornelio Garcia har udtaget damelandsholdet, der skal repræsenterer Danmark ved EM i Berlin fra den 4.-15. juni 2014.

Holdet er:
Mai Ginge Jensen
Kamilla Kjeldsen
Britt Brøndsted
Sascha Wedel
Rikke Holm Agerbo
Randi B. Christensen

Hjemmereserve: Randi Krüger Pedersen

Bowlingklubben Stenhuset ønsker Randi, og naturligvis også de øvrige piger, hjerteligt tillykke med udtagelsen og alt mulig held og lykke med det forestående EM.
Allerede i påskeugen skal Mika Guldbæk og Rikke N. Johansen spille EM ungdom for det danske pigelandshold. Jeremy A. Christensen er hjemmereserve på drengelandsholdet. Også her krydser vi fingre og ønsker held og lykke.


Stenhuset havde torsdag d. 20/3 inviteret til jubilæumsevent i Løvvang i anledningen af klubbens 50 års jubilæum.

Arrangementet bestod af bowling og gensynsglæde i Løvvang Bowling Center kl. 19-20 efterfulgt af spisning, hyggeligt samvær og et par jubilæumstaler i Løvvangskolens kantine fra kl. 20.00.

Der var 117 deltagere i arrangementet, heriblandt seniormedlemmer, ungdomsmedlemmer, forældre i ungdomsafdelingen, sponsorer, tidligere medlemmer & gode venner af klubben.

TUSIND TAK til alle deltagerne, fordi I kom og skabte en hyggelig aften. Tak for gaverne og de mange pæne ord.

Lørdag d. 22/3 samles alle Stenhusets seniormedlemmer til stor jubilæumsfest på Hotel Hvide Hus i Aalborg. Der er 83 personer tilmeldt denne fest.

Fotos fra jubilæumseventen følger snarest.

BEMÆRK! Hvis du ikke fik erhvervet dig Stenhusets jubilæumsskrift, der i ord og billeder fortæller om klubbens historie gennem 50 år, så kan du købe det for 25 kroner (+evt. porto) ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem.
Alle Stenhusets medlemmer vil naturligvis få udleveret et gratis eksemplar af jubilæumsskriftet.

For andet år i træk havde vi mandag d. 10. marts sat en kamp i scene, hvor klubbens bedste herre-, dame- og ungdomshold skulle spille mod hinanden. I 2013 vandt ungdommen over både divisionsherrerne og ligadamerne, og i dag gentog ungdomsholdet denne bedrift. Dog var kampen i år meget tæt.

Dagens hold:
Damer: Anne, Carina, Karina, Janni, Rikke og Randi
Herrer: Torben, Jeremy, Marc, Per D, Rune og Erik
Ungdom: Marcus, Daniel, Mika, Emma, Charlotte og Stefan

Kampen bestod af tre dele:

Del 1: 6-mandshold. Her var ungdommen bedst, og fik 5 point. Der var 3 point til damerne og 1 point til herrerne, der fik en sløj start.

Del 2: 2 seriers trio. Her opnåede herrerne 6 point, ungdommen 6 point og damerne 0 point.

Del 3: "mand mod mand" på 6 baner. Her satte damerne en slutspurt ind og fik 20 point. Herrerne fik 18 og ungdommen 16.

Dermed blev ungdomsholdet samlet vinder med 27 point. Herrerne opnåede 25 og damerne 23 point.

Tak til alle spillere for en god kamp.

Venskabskamp mellem damer, herrer og ungdom 2014