Repræsentantskabsmøde i Aalborg Kredsen 2012

Der er i aften afholdt repræsentantskabsmøde i Aalborg Kredsen. Fra Stenhuset deltog Per Høberg og undertegnede som repræsentanter.

I forbindelse med Formandens beretning blev Aalborg Kredsens økonomiske situation drøftet. Bestyrelsen havde stillet forslag om at:

  • Tilskud til ungdom nedsættes til maksimalt 12.000 kr. i 2012 (17.250 kr. i 2011)
  • Ekstra betaling til dommerstaben nedsættes til maksimalt 16.000 kr. i 2012 (21.000 kr. i 2011)
  • Der indføres kontingentbetaling til Aalborg Kredsen der opkræves via kamppriserne.

Efter en længere diskusion blev det besluttet at tilskuddet til ungdommen bevares på nuværende niveau, at ekstra betaling til dommerstaben nedsættes til maksimalt 16.000 kr., samt at der indføres en afgift pr. spillet serie pr. spiller på hjemmeholdet for turneringskampe afviklet i Løvvang på 3,00 kr. Der er ingen afgift for ungdomshold eller for seniorhold i jysk turnering/pokalturneringen. Aalborg Bowlinghals Fond har påtaget sig vederlagsfrit at opkræve kampafgiften fra klubberne i forbindelse med den øvrige kampafregning og efterfølgende afregne med Aalborg Kredsen.

Ordningen begunstiger ligaklubber fordi der kun medregnes hjemmeholdets serier i en årlig hjemmerunde, så selv om ligahold spiller betydeligt flere serier end rækker med hjemme/ude kampe, bliver der kun betaling for 84 serier pr. sæson for ligahold, mod 216 serier for hold i rækker med 10 hold, som har 9 hjemmekampe med hver 24 serier.

Med de nuværende hold i de nuværende rækker spiller vi knap 1.000 turneringsserier på hjemmebane i en sæson. Beslutningen vil belaste Stenhusets økonomi med ca. 3.000 kr. for sæsonen 2012-2013. Der er ikke budgetteret med denne ekstra omkostning i 2012.

Der er indgået en aftale i mellem Aalborg Bowlinghals Fond og Aalborg Kredsen der indebærer at Kredsen dækker udgifter til skader, i forbindelse med indbrud hvor spilleautomaterne er det primære mål, som ikke dækkes af andre parter. Aalborg Kredsen er med aftalen forpligtet til at dække op til 10.000 kr. årligt.

Seniorlederen lovede at komme med en oversigt til næste års møde der viser de samlede udbetalinger til dommerne, der dels består af de almindelige dommertakster jf. JBU's og DBwF's regler, samt det ekstra vederlag fra Aalborg Kredsen.

Ungdomslederen ønskede en tilkendegivelse om man ønsker at Aalborg Cup skal tilbydes bredere til naboklubberne, i f.eks. Brønderslev og Hobro, eller om det fortsat skal være et arrangement alene for Aalborg klubberne. Der var mest stemning for at Aalborg Cup er for Aalborg klubberne.

Ungdomslederen fortalte at SAM's ungdomstræf i 2012 kan afholdes til samme økonomiske vilkår som i 2011.

Der afholdes ikke Løvvang Easter Challenge i 2012 pga. ungdomseuropamesterskaberne. Det negative økonomiske resultat i 2011, indebærer at det er tvivlsomt om der bliver et stævne i 2013.

Regnskab og budget blev godkendt med de ændringer som følger af beslutningerne vedrørende ungdomstilskud, dommerordning, samt kontingentbetaling via kampafgift.

Regnskabet for SAM's Ungdomspris blev ligeledes godkendt.

Kasserer Lisbeth Bang og sekretær Bastian E. Jensen fra Stenhuset blev genvalgt til deres bestyrelsesposter. Michael G. Hansen fra Stenhuset blev genvalgt som revisor.

Under eventuelt orienterede jeg om Stenhusets forslag om væsentlige ændringer til Aalborg Kredsens love, som ikke er tilstrækkeligt tilpasset, til den nuværende bowlingorganisation, hvor Aalborg Kredsen ikke længere indgår. Forslaget vil blive fremsat i forbindelse med Aalborg Kredsens ordinære repræsentantskabsmøde i 2013.

Template Design Ext-joom.com