Jydsk Bowling Unions repræsentantskabsmøde 2012

Der blev i dag i Viby ved Århus afholdt ordinært repræsentantskabsmøde i Jydsk Bowling Union. I mødet deltog fra Stenhuset som delegerede: Lars Høberg, Bastian E. Jensen og undertegnede, samt Poul Erik Larsen som licensformand og ansvarlig for resultatformidling vedrørende stævner.

Beretningerne blev behandlet. Der var primært kommentarer og debat til formandens og seniorlederens beretning.  Der blev talt om sidste års repræsentantskabsmøde i Danmarks Bowling Forbund, om bowlingportalen samt om scoretavler.

I forbindelse med Formandens beretning annoncerede Per Henriksen fra Expello, at han kandiderer til formandsposten i Danmarks Bowling Forbund, ved det kommende repræsentantskabsmøde i maj måned.

Regnskab og budget blev godkendt.

Der blev vedtaget ændringer til Jydsk Bowling Unions love som konsekvens af sidste års ændringer i Forbundets love, samt en række redaktionelle tilpasninger. Forslaget fra Region 1 om at regionens repræsentant i unionsbestyrelsen skal udpeges af regionen og ikke fast skal være formanden, blev forkastet. Der var tre stemmer for.

Chresten blev genvalgt som ansvarlig for resultatformidling Syd og Poul Erik Larsen blev genvalgt som licensformand og ansvarlig for resultatformidling vedrørende stævner, samt nyvalgt som lovudvalgsformand.

Kurt Jensen fra BKC blev genvalgt som formand for en to-årig periode.

Mødet blev afsluttet hurtigt. Allerede kl. 14.30 var mødet gennemført.

Template Design Ext-joom.com