Generalforsamling 2014

 Ærespokal herrer 2014 - Svend Erik Kristensen

Stenhusets ærespokal for hhv. damer og herrer er klubbens fornemmeste pokal. Det er en hæder, som tildeles et medlem for en særlig indsats i klubbens tjeneste. Til dette års generalforsamling vil vi lægge ud med ærespokalen for herrer.

Årets modtager af ærespokalen blev indmeldt i Stenhuset så sent som i 2012, men allerede før vedkommende blev medlem var han et stort aktiv for Stenhuset på rigtig mange måder.
Årets pokalmodtager for herrer er en ildsjæl, som tilbringer utroligt mange timer i bowlinghaller hver eneste uge. Han ønsker det bedste for sin sport, og lader sig ikke begrænse af, hvilken klub, han er medlem af, samt hvad han formelt set er valgt til.
Han er uddannet træner i Danmarks Bowling Forbund og har igennem flere år været en ihærdig, engageret og dygtig lærer på bl.a. DBwFs u-træf. Han er god til at ”gå ind i de unge mennesker med træsko på” og stille krav til dem, samtidig med, at der er smil på læben.
Ud over sit virke i Danmarks Bowling Forbunds regi har årets pokalmodtager også gennem en årrække været træner i Stenhusets ungdomsafdeling, ligesom han også træner ungdomsspillere i andre klubber. Endvidere er han træner for en række seniorspillere, som er rigtig glade for hans positive tilgang.

Årets pokalmodtager er en utrættelig arbejdskraft i Stenhuset til gavn for klubben i almindelighed og ungdomsafdelingen i særdeleshed. Disse punkter er blot nogle få eksempler på hans engagement:

-          Træner i ungdomsafdelingen to gange hver uge

-          Træner i seniorafdelingen

-          Frivillig hjælper i høj klasse til klubbens årlige hyttetur

-          Initiativskaber til indtægtsgivende aktiviteter i klubben, senest i juletræsplantagerne i Himmerland i efteråret 2013.

-          Utrættelig arbejdsindsats ved klubbens aktiviteter i forbindelse med karneval i Aalborg

Udover det ovenfor beskrevne er årets modtager af ærespokalen også dommer i Løvvang Bowling Center, endda meget ofte. Som dommer skaber han en god og ordentlig stemning i hallen, og hans indsats er med til at skabe respekt om sporten og gode afviklingsforhold i Løvvang Bowling Center. Han er også med, når der hvert år i maj arrangeres Aalborg International, også her som frivillig medhjælper.

Rent bowlingmæssigt er der sørme også noget at skrive hjem om. Han er en ganske habil bowler, og har i denne sæson spillet de fleste kampe på jyllandsserieholdet. Hans aktuelle snit er 181.

Det er vist ingen hemmelighed, at årets pokalmodtager er Svend Erik Kristensen. Svend Erik; vi er utroligt glade for at være klubkammerat med dig, og du skal vide, at den indsats du yder i klubben, nyder stor og bred påskønnelse. Tak.

 

Ærespokal damer 2014 - Maria Bak Jensen

Årets modtager af ærespokalen for damer får pokalen for sit humør, sit engagement og sin indsats til gavn for os alle sammen. Hun er et stort aktiv for Stenhuset, som vi meget nødigt vil undvære.

En del af årets pokalmodtagers store engagement ligger i dommergerningen. I en periode, hvor der manglede dommere i Aalborg Kredsens regi, meldte hun sig på banen. Hun udøver, trods sin unge alder, dommergerningen med myndighed og respekt.  Med sit imødekommende og smilende væsen tager hun godt imod spillere og hold, når de gæster Aalborg. Hendes dommergerning nyder stor påskønnelse blandt bowlerne i almindelighed, og især blandt os, hendes klubkammerater.

I klubregi lægger årets pokalmodtager sit engagement i spilleudvalget. Enhver, der har siddet i spilleudvalget ved, at det ikke er et sted, hvor man vinder popularitetskonkurrencer. Årets pokalmodtager varetager arbejdet i spilleudvalget seriøst og respekteres derfor af sine klubkammerater. Hun tager såvel ris som ros med ophøjet ro.

Lige siden ligaoprykningen i 2010 har årets pokalmodtager været fast inventar på vores førstehold. I både medgang og modgang har hun bidraget med mange smil, skøre kommentarer, konstruktiv tilgang til konflikter og, ej at forglemme, god bowling. Også i denne sæson har hun været stamspiller på ligaholdet og har aktuelt i turneringsgennemsnit på 183.

Årets pokalmodtager er Maria Bak Jensen, som på mange måder er et stort aktiv for Stenhuset og en person, som vi er stolte af at være klubkammerater med. Hun stiller f.eks. ofte op ved klubbens indtægtsskabende aktiviteter, næsten ligegyldigt hvad arbejdsopgaven måtte gå ud på. Hun er også meget opmærksom på at bakke op om klubbens sociale aktiviteter og engagerer sig i det hele taget i klubbens liv.

Tillykke til Maria Bak Jensen

 

Elsepokalen 2014 - Randi B. Christensen

Else pokalen er en pokal, som blev indstiftet i 2009. Pokalen har navn efter ildsjælen over dem alle i Stenhusets ungdomsafdeling, nemlig Else Kathrine Larsen. Pokalen uddeles hvert år på generalforsamlingen til et medlem, som har gjort en særlig og betydningsfuld indsats i klubbens ungdomsafdeling. Som bekendt er der mange medlemmer, der gør en stor og ihærdig indsats for ungdommen, og vi har fornøjelsen at hædre et ganske særligt et af slagsen her i aften.

Årets modtager af elsepokalen har selv spillet ungdomsbowling i Stenhuset, har været aktiv i ungdomsudvalget, har været (og er) forbillede for mange ungdomsspillere og er også træner i ungdomsafdelingen.

Når vi i år har valgt denne modtager af pokalen skyldes det især hendes store indsats som træner for Stenhusets ældste ungdomsspillere – en ambitiøs forsamling unge mennesker, som det kræver både bowlingteknisk viden og pædagogisk snilde at håndtere. Denne opgave klarer årets pokalmodtager til UG, og en nylig evaluering har vist, at spillerne er meget glade for at have hende som træner.

Selvom Elsepokalen gives for en indsats i ungdomsafdelingen kan vi også nævne, at aktivitetsniveauet for årets pokalmodtager ikke begrænser sig til ungdomsafdelingen. I seniorafdelingen er hun medlem af såvel støtte- som festudvalget.

Med tildelingen af Elsepokalen 2014 vil vi sige tusind tak til Randi B. Christensen for den indsats, hun yder for Stenhuset i almindelighed og ungdomsspillerne i særdeleshed.

Template Design Ext-joom.com