Kære alle sammen.

Her finder i praktisk information om hytteturen 2015.

Hyttens navn og adresse: Drengeborg, Blåbærvej 69, Knasborg, 9982 Aalbæk

Antal tilmeldte til turen: 46

Hvem kører med hvem? (se oversigt nedenfor)

Følgende kommer selv til Drengeborg (mødes IKKE ved Løvvang). Ankomst til Drengeborg ml. 19.00 og 20.30

De personer, der står i samme linje, kører sammen og aftaler selv indbyrdes.

Susanne Knudsen
Per, Veronica & Jeppe
Lone T (fra Hjørring)
Preben og Lisbeth
Leo (fra Hjørring) - kommer kun lørdag
Aase, Victor - kommer kun lørdag
Chresten, Ruth - kommer kun lørdag
Bruno, Jonna, Charlotte
Rune, Ania (kommer lørdag-søndag)
Lars, Randi, Claus, Anne
Lars M, Lene, Erik, Emma
Maria, Annette, Camilla, Charlotte
Dion - kommer kun lørdag
Kirsten Larsen
Nanna, Jan, Cecilie
Bo L
Henrik J

Følgende mødes ved Løvvang kl. 18.30 fredag aften (samkørsel)

Bil 1: Johan, Stefan, Tobias, Line D 
Bil 2: Bastian, Morten J, Jeremy, Tristan
Bil 3: (Birte), Jeppe J, Mika, Christine

 

Husk at medbringe: brætspil, fodbold, rundboldbræt, andre udendørs aktiviteter
NB! Hvis 1-2 yderligere har mulighed for at bage en kage og medbringe den til turen, så vil det være super. P.t. har vi kun 2 kagebagere.

Lone T og Susanne K bager boller
Lone T, Maria Jul og Susanne K bager hver en kage.

Onsdag d. 13. maj blev Stenhusets klubmesterskab afviklet. I alt 50 spillere var til start i rækkerne damer, herrer, drenge, piger og puslinge.

Klubmestrene blev:

Puslinge: Victor K. Madsen

Piger: Emma K.M. Jensen

Drenge: Daniel G. Nielsen

Damer: Janni Guldbæk

Herrer: Jeremy A. Christensen

 

I ungdomsafdelingen blev følgende pokaler uddelt:

Puslingepokalen: Loke Houbo Chistensen

Fiduspokal: Line Dreyer Olsen

Ærespokal: Emma K. M. Jensen

 

Stenhuset ønsker stort tillykke til klubmestre, rækkevindere, præmietagere og pokalvindere.

Stor tak til Henrik Binderup og Bruno, som stod for forplejningen.

Igen i år fortsætter vi den hyggelige tradition med at mødes og udfordre hinanden på minigolfbanerne i sommervarmen (man skulle jo nødigt glemme, hvordan klubkammeraterne ser ud i løbet af den lange sommer J)

Vi har fastsat nogle datoer hen over sommeren, hvor alle, som har lyst, kan møde op på minigolfbanen ved skydebanevej (lige over for friluftsbadet) i Aalborg Vest.

 

Tilmelding er ikke nødvendig – Det er bare at møde op.

Alle dage spiller vi klokken 19.00.

Medbring altid masser af godt humør (og lad os krydse fingre for, at vejrguderne er med os).

 

 

Pris for hele herligheden : 40 kroner pr. person (pr. gang) – Klippekort kan købes (rabat)

 

Onsdag d. 27. maj 2015 kl. 19.00

Onsdag d. 10. juni 2015 kl. 19.00

Onsdag d. 24. juni 2015 kl. 19.00

Tirsdag d. 14. juli 2015 kl. 19.00

Tirsdag d. 28. juli 2015 kl. 19.00

 

Tirsdag d. 11. august 2015 kl. 19.00  (UOFFICIELT KLUBMESTERSKAB!!!)

 

Seniorspillere med ægtefæller/samlevere og ungdomsspillere med forældre – alle er meget velkomne. Vi laver ”hold” fra gang til gang alt efter, hvor mange vi bliver.

Der er i dag afholdt ordinært repræsentantskabsmøde i Danmarks Bowling Forbund. Mødet blev afholdt i Fredericia Idrætscenter.

Fra Stenhuset deltog Bastian og jeg som repræsentanter.

Der var til mødet mødt 78 repræsentanter op, der tilsammen havde 90 stemmer, ud af 188 mulige.

Forbundsbestyrelsens beretning blev vedtaget.

Udvalgsberetningerne blev alle godkendt.

Regnskabet for 2014 blev godkendt.

Strukturforslaget blev godkendt med 85 stemmer for og 5 som undlod at stemme.

Den nye lov for Danmarks Bowling Forbund blev vedtaget efter en del ændringer.

Lovregulativerne blev ligeledes vedtaget med ændringer.

Der blev foretaget afstemning om følgende spillemåder i Danmarksturneringen:

  • 2. division damer ændres til 4 spillere blev vedtaget (55 for, 17 imod, 13 undlader)
  • 2. division herrer 6-mandshold (den gamle spilleform) blev nedstemt
  • 2. division herrer 2xTrio blev nedstemt
  • 1. division damer ændres til 4 spillere blev nedstemt
  • 1. division damer ændret til 4 serier blev vedtaget
  • 1. division damer 2xTrio blev vedtaget (36 for, 16 imod, 31 undlader)
  • 1. division herrer 2xTrio + 4 serier blev nedstemt
  • 2. division damer bliver med to doubler på hvert hold

Konsekvensen for Stenhuset af vedtagelserne er, at 2. hold damer som spiller i 1. division vest damer, i den kommende sæson skal spille 4 serier, trio.

Budget 2015 blev vedtaget.

Nye satser for licens og kampafgifter blev vedtaget. Der er væsentlige forhøjelser. Stenhuset stillede ændringsforslag om satser på det nuværende niveau, men det blev desværre forkastet. Forhøjelserne indebærer at alle skal betale samme licenssats på 250 kr., også ungdom og pensionister, kampafgifter stiger for senior fra 6,00 kr. til 7,50 kr., og der skal betales for alle seks serier i rækker der spiller seks serier, mod tidligere kun fire. Ændringerne træder i kraft fra årskiftet til 2016. Stenhusets bestyrelse vil foretage en nærmere analyse af konsekvenserne for klubbens økonomi.

Budget 2016 blev vedtaget.

Der blev foretaget valg til en række poster. Der blev ikke valgt en ungdomsleder og en leder af lovudvalget. Der var kampvalg om posterne til kritisk revision.

Næste ordinære repræsentantskabsmøde bliver lørdag d. 21. maj 2016.

Aalborg Kommune afholdt lørdag eftermiddag arrangementet "Aalborgs bedste", hvor de mange idrætsudøvere fra kommunen, der har vundet danske eller internationale mesterskaber i 2014, blev hædret ved et stort award show i Nordkraft.

Mika kunne desværre ikke deltage, men Jeremy fik æren af et håndtryk af borgmesteren.

Jeremy sammen med Aalborgs borgmester

På billedet ses Jeremy efter showet sammen med borgmesteren. Det er borgmester Thomas Kastrup-Larsen til højre.

Det store show "Aalborgs bedste" der i dag lørdag blev afholdt i Nordkraft blev indledt med at udnævne fem unge under 25 år, til Aalborg Kommunes VIP Foreningsildsjæl.

VIP Foreningsindsjæle 2015

Mellem de fem er Erik, der efter indstilling fra Stenhuset fik hædren. Udover æren og et diplom, fik modtagerne en check på tusinde kroner, adgang til en række forskellige sports- og kulturarrangementer, samt en gavekurv.

Stenhuset ønsker Erik tillykke med den velfortjente udnævnelse til Aalborg Kommunes VIP Foreningsildsjæl 2015.

SIFA-formand Keld Jensen sammen med Erik

SIFA-formand Keld Jensen udnævnte Erik til Aalborg Kommunes VIP Foreningsildsjæl ved Aalborgs bedste i Nordkraft.

I forbindelse med præmieoverrækkelsen ved weekendens danske mesterskaber i trio, der blev afholdt i Løvvang Bowling Center, fik ungdomsleder i Stenhuset Per Høberg overrakt Danmarks Bowling Forbunds guldnål, for en ekstraordinær stor indsats for ungdomsarbejdet i Danmarks Bowling Forbund. Guldnålen blev tildelt Per i 2013, da han trak sig fra posten som assisterende ungdomsleder, men det var først i dag at der var fundet en passende lejlighed hvor den kunne overrækkes af Danmarks Bowling Forbunds formand Torben V. Andersen.

Per Høberg får overrakt DBwF's guldnål

Stenhuset ønsker Per mange gange tillykke med den velfortjente tildeling af DBwF's guldnål.

Der blev i dag lørdag d. 14. marts 2015 afholdt ordinært repræsentantskabsmøde i Jydsk Bowling Union. Stenhuset har to repræsentanter og var til dagens møde repræsenteret af Bastian og jeg selv.

Mødet kan vise sig at være det næstsidste ordinære repræsentantskabsmøde i Jydsk Bowling Union, som følge af den igangværende strukturproces hos Danmarks Bowling Forbund, der planlægger at unionerne skal udgå af bowlingorganisationen.

Repræsentantskabsmødet var det første, efter at unionens love blev ændret sidste efterår, hvor det blev besluttet at det nu er klubberne direkte der er repræsentanter på mødet.

Valget af dirigent tog lidt længere tid end sædvanligt, idet det planlagte forslag til dirigent, havde meldt sig syg. Efter nogen betænkningstid, påtog Helge Larsen fra BKC Aalborg sig opgaven med at lede mødet, hvilket han udførte til repræsentantskabets fulde tilfredshed.

Der var til mødet 12 repræsentanter fra klubber i region 1, 7 repræsentanter fra klubber i region 2, 10 repræsentanter fra klubber i region 3, 13 repræsentanter fra klubber i region 4, samt 7 repræsentanter fra unionsbestyrelsen, i alt 49 repræsentanter. Det var pænt over de krævede 25% eller 26 repræsentanter, der skulle til for at være beslutningsdygtig.

Beretningerne blev alle godkendt, ligesom regnskabet blev godkendt.

Budgettet for 2015 blev godkendt med følgende hovedforudsætninger:

- Licenser til ungdomsspillere blev ændret til at være 0,00 kr., efter indstillingen fra ungdomsudvalget. Dermed tilbagebetales de allerede indbetalte licensafgifter for 2015.

- Der tilbagebetales 120.000 kr. til klubberne, svarende til budgetafvigelsen i 2014, der fordeles efter samme fordelingsnøgle som anvendt tidligere.

- Bestyrelsen blev bemyndiget til at kunne eftergive DBwF’s gæld til unionen på ca. 147.000 kr., under forudsætning af at DBwF anmoder herom, samt at de øvrige unioner også eftergiver tilsvarende gæld. Dette svarer i givet fald, til en et ekstraordinært bidrag fra klubberne til DBwF på 75 kr. pr. seniormedlem.

- Hvis DBwF på det kommende ordinære repræsentantskabsmøde i maj måned vedtager et strukturforslag der indebærer at DBwF pr. 1/1-2016 overtager sportslige og økonomiske ansvar for alle aktiviteter, opkræves der ikke licens for 2016 gennem Jydsk Bowling Union. DBwF overtager samtidigt ansvaret for alle omkostninger.

Under punktet lovforslag, blev en række ændringer foreslået af Jydsk Bowling Unions seniorudvalg behandlet. Forslagene er blevet udarbejdet i samarbejde med Fyns Bowling Union med henblik på en forenkling og ensretning af spillereglerne i de to unioner, hvilket er nødvendigt efter etableringen af det tætte sportslige samarbejde mellem de to unioner. Den største indholdsmæssige ændring er, at det fremover er DBwF’s disciplinærudvalg der skal sagsbehandle og afgøre protestsager under Jydsk Bowling Union. Det betyder samtidigt at Jydsk Bowling Union har nedlagt eget disciplinærudvalg.

For sæsonen 2015-2016 blev det besluttet, at kampafgifter er uændrede for senior og afskaffes for ungdom. Der opkræves yderligere ikke holdtilmeldingsgebyrer ved holdtilmeldingen for sæsonen 2015-2016. Licenserne for 2016 bliver uændrede såfremt Jydsk Bowling Union skal opkræve disse, som følge af at den nye struktur ikke vedtages i maj 2015.

Under valgene afgik seniorleder Nils Jensen, og nyvalgt blev Torben Rasmussen fra 4-Kanten. Der blev fortsat ikke valgt nogen kasserer og ungdomsleder, og ingen suppleant. Fra Stenhuset afgik Chresten fra posten som resultatformidler i region 3 og 4, efter en mangeårig indsats på dette område. Poul Erik blev genvalgt som licensformand og ansvarlig for rekorder. Jeg selv blev nyvalgt som lovudvalgsformand.

Næste års ordinære repræsentantskabsmøde afholdes lørdag d. 12. marts 2016 i Viby.

Der er i aften afholdt repræsentantskabsmøde i Aalborg Bowlinghals Fond af 16. marts 1970, der er den virksomhed som varetager driften af Løvvang Bowling Center. Mødet er reelt et orienteringsmøde for klubberne, idet bestyrelsen er Fondens øverste myndighed.

Til stede var bestyrelsen og klubberne BKC Aalborg, LBC, Strike og Stenhuset.

Svend Erik Larsen blev foreslået som dirigent.

Formand Lars C. Jensen orienterede om:

KAI 2015

Tilmeldingerne går trægt. Der var forventning om at der ville komme flere tilmeldinger end normalt som følge af EMC 2015, men på nuværende tidspunkt lader det ikke til at blive sådan. Sidste år var der 150-160 deltagere og et underskud på 5.000 kr. Kegel sponserer to banebehandlingsmaskiner der har en markedsværdi på 600.000 kr., og som Fonden overtager ejerskabet af i 2016.

EMC 2015

Der ydes et tilskud fra Aalborg Kommune på 500.000 kr. og et tilskud fra Sport Event Danmark på 200.000 kr. Der vil ved arrangementet være en omfattende streaming af video via internettet. Semifinaler og finaler bliver transmitteret i HD kvalitet. Der forventes et overskud på 160.000 kr., samt en sikker indtægt på 250.000 kr. for baneleje.

EYC 2018

Fonden har søgt om EYC 2018. Der ydes et tilskud fra Aalborg Kommune på 400.000 kr. ETBF ansøgningsfrist er om to dage, og Løvvang er på nuværende tidspunkt eneste ansøger. Der forventes sponsorater fra Kegel som følge af arrangementet.

Løvvang Easter Challenge

Stævnet arrangeres i samarbejde med Aalborg kredsen, og gav i 2014 et overskud på et par tusinde. På nuværende tidspunkt ser det ud til at stævnet i 2015 må aflyses, som følge af for få tilmeldinger.

Klimaanlæg

Det var i sommeren 2014 en af de varmeste somre i mands minde. Klimaanlægget blev defekt i sensommeren hvilket medførte høj temperatur og høj luftfugtighed i hallen til stor ulempe for kunder og personale. Det har været nødvendigt at udskifte hele anlægget, hvilket medfører en omkostning på 300.000 kr. Aalborg Kommune har som kompensation ydes et ekstraordinært driftstilskud på 250.000 kr.

Hjertestarter

Der har været gennemført en indsamling og modtaget donationer. Der er endvidere afholdt en velgørenhedsaften. Samlet blev resultatet 21.000 kr., hvilket dækker anskaffelse, opsætning, samt godt og vel det første års driftsomkostninger.

Besøg af arbejdstilsynet

Der har været et tilsynsbesøg fra arbejdstilsynet i februar 2015. Der var kun mindre ubetydelige henstillinger. Der var en mistanke om asbest i en rørinstallation, men den er efterfølgende afkræftet.

Økonomi

Bowlingbranchen er under pres, specielt haller med mange abonnementstimer. Fokus på likviditeten. Der skal bruges likviditet til investeringer.

Direktør Kim Thorsgaard Jensen gennemgik nogle plancher og gav en lektion i regnskabsopbygning og gennemgik de sidste ti års regnskabsresultater og likviditetsstrøm fra driften. Konklusionen fra direktøren er at på trods af mange års regnskabsmæssige underskud, så viser likviditetsopbygningen, at der er god fremgang i økonomien. Der forventes 3,0 mio. kr. i opsparing ved udgangen af 2015. Året 2015 bliver et godt år som følge af EMC 2015. Året 2016 kan dog blive en udfordring.

Udpegning af bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen har genudpeget næstformand Helge Larsen, og nyudpeget Jørn Olsen og Finn Fanø Christensen. Birgit Elgaard og Ninna Larsen afgik fra bestyrelsen.

Der er i aften afholdt repræsentantskabsmøde i Aalborg Kredsen. Fra Stenhuset deltog Per Høberg og undertegnede som repræsentanter. Der var mødt repræsentanter fra klubberne: Nordkraft, Five O’Clock, Strike, Danish Prime, Break Out, BKC Aalborg, LBC og Stenhuset. Eneste fraværende klub var The Gunners.

Lars Høberg blev valgt til mødets dirigent.

Bestyrelsens beretning fokuserede på to hovedemner: Medlemskab for klubber som ikke deltager i holdturneringen under Forbund/Union, samt initiativer for at skabe balance i kredsens økonomi.

1) Der var opbakning til, at klubber som er medlem af Jydsk Bowling Union og som har hjemmebane i Løvvang kan optages i Aalborg Kredsen, som vedtægterne foreskriver.

2) Der blev drøftet forskellige økonomiske løsningsmodeller, og der var konsensus om at der indføres et årligt grundkontingent på 750 kr. pr. klub, samt at den nuværende afgift på 3 kr. pr. serie pr. spiller fastholdes. På omkostningssiden blev ungdomstilskuddet maksimeret til 13.000 kr., og fastholdt til 500 kr. pr. ungdomsspiller pr. år, mens dommerhonorar blev reduceret til samlet 13.000 kr. pr. år. Det reducerer samlet, det årlige budgetunderskud til godt under 10.000 kr.

Øvrige emner fra beretningen var nye spilleautomater, Aalborg Cup, SAMs ungdomstræf, Easter Challenge der desværre er aflyst, SAM pokalen og turneringsplanlægning.

Regnskabet blev godkendt, og budgettet blev tilrettet med ændringerne som blev aftalt under beretningen.

Formand Dennis Blomholt og bestyrelsesmedlem Lars Høberg blev genvalgt. Helge Larsen og Michael G. Hansen blev genvalgt som revisorer. Torben Andersen blev genvalgt som revisorsuppleant.

Under eventuelt blev der drøftet stævner.