Der er i går aftes afholdt repræsentantskabsmøde i Aalborg Kredsen. Der var mødt repræsentanter fra klubberne: Five O’Clock, Strike, BKC Aalborg, LBC og Stenhuset. Fraværende klubber var The Gunners, Nordkraft, Danish Prime og Break Out. Som gæst deltog Lars C. Jensen der er formand for Aalborg Bowlinghals Fond af 16. marts 1970.

Lars Høberg blev valgt til mødets dirigent.

Bestyrelsens beretning fokuserede på to hovedemner: Lokal turnering arrangeret af Aalborg kredsen og tilbagegang for SAMs ungdomstræf. Aalborg Kredsens bestyrelse vil arbejde videre med et oplæg til en lokalturnering for kredsens klubber for den kommende sæson. En lokalturnering vil give mulighed for lavere kamppriser, en indtægtskilde for kredsen, samt eliminere kørselsudgifter til udekampe.

Regnskab og budget blev godkendt. Der blev vedtaget ændring af vedtægterne, som følge af ændringerne i bowlingorganisationerne. I tilfælde af Aalborg kredsens opløsning tilfalder formuen medlemsklubberne med lige store andele.

Kasserer Lisbeth Bang, bestyrelsesmedlem Bastian E. Jensen og bestyrelsesmedlem Svend Erik Larsen blev genvalgt. Helge Larsen og Michael G. Hansen blev genvalgt som revisorer. Torben Andersen blev genvalgt som revisorsuppleant.

Hvis du har kugler af typen "Jackal" eller "Jackal Carnage" fra producenten Motiv skal du være opmærksom på at USBC har trukket godkendelsen af kuglerne tilbage, og at kuglerne med virkning fra d. 16. marts 2016 er ulovlige at benytte til turneringsspil under Danmarks Bowling Forbund. Hvis der spilles med en ulovlig kugle vil resultatet der opnås være ugyldigt. Dette gælder uanset om man har været vidende om tilbagetrækningen af godkendelsen.

Har du købt en af førnævnte kugler, vil der i henhold til købeloven være tale om en væsentlig mangel, og du vil som forbruger kunne reklamere hos den forhandler hvor kuglen er købt.

Flere informationer hos USBC og DBwF.

Der blev i går aftes afholdt repræsentantskabsmøde i Aalborg Bowlinghals Fond af 16. marts 1970, der er den virksomhed som varetager driften af Løvvang Bowling Center. Mødet er reelt et orienteringsmøde for klubberne, idet bestyrelsen er Fondens øverste myndighed.

Til stede var bestyrelsen og klubberne BKC Aalborg, LBC, Strike og Stenhuset, samt to gæster fra Aalborg Kredsen.

Kim Thorsen blev foreslået som dirigent.

Næstformand Helge Larsen orienterede om:

KAI

Fonden har forlænget sponsoraftalen med Kegel frem til 2019. Kegel sponserer to banebehandlingsmaskiner der har en markedsværdi på 500.000 kr. I 2017 hæves præmiepuljen med 5.000 Euro og startgebyrerne hæves lidt. Som konsekvens af sponsoraftalen har Fonden forpligtet sig til at gennemføre KAI frem til og med 2019. Der var i 2015 et mindre overskud på stævnet.

EMC 2015

Overskud blev 100.000 kr. større end budgetteret. Afholdelse af internationale mesterskaber er en væsentlig indtægtskilde for Fonden, som følge af de betydelige tilskud der modtages fra Aalborg Kommune på 500.000 kr. og Sport Event Danmark på 200.000 kr. til mesterskaberne. Der var ved arrangementet være en omfattende streaming af video via internettet.

EYC 2018

Fonden skal afholde EYC 2018. Der ydes et tilskud fra Aalborg Kommune på 400.000 kr. Der forventes god mulighed for tilskud fra Sport Event Danmark, idet mesterskabet skal ses i sammenhæng med ønsket om at tiltrække mesterskaber til Løvvang Bowling Center.

Aftale med Danmarks Bowling Forbund

Der er indgået en forlængelse af aftale med Danmarks Bowling Forbund om talentcenter, træningskort til bruttoholdsspillere, samt en garanti om et dansk mesterskab i Løvvang Bowling Center hvert år. Der afholdes DM i single/double i 2016 og DM i Trio i 2017.

Fondlovgivningen

Bestyrelsen har som følge af ny lov om fonde nedskrevet en forretningsorden der revideres en gang hvert år.

Overenskomstforhold

Fonden er blevet kontaktet af 3F der har fremsat ønske om overenskomst. Fonden har ikke ønsket at indgå overenskomst med 3F fordi den vurderes at være meget omkostningstung. Fonden har indgået overenskomst med Kristlig Fagforening (KRIFA) og er i den forbindelse blevet medlem af Restauratørernes Arbejdsgiverforening (RAF 2000). Efterfølgende har Fonden afvist at indgå forhandling med 3F om indgåelse af overenskomst. Der er ingen meromkostninger ved at have indgået overenskomst med KRIFA.

Strategi for de kommende år

Bestyrelsen forventer et fortsat fald i omsætningen i de kommende år. Det er besluttet at fastholde ansættelsen af det fastansatte personale. Det er klubbernes ansvar at sørge for nye medlemmer der kan øge aktiviteten.

Direktør Kim T. Jensen orienterede om:

Økonomi

Økonomien har udviklet sig bedre end budgetteret for 2015. Overskuddet blev 350.000 kr. bedre end budgetteret. For de kommende år ser det dog sværere ud, bl.a. fordi der ikke er internationale mesterskaber i 2016 og 2017. Afskrivningerne vil blive reduceret i de kommende år, og Fonden har besluttet at foretage et ekstraordinært afdrag på banklån på 1 mio. kr., hvilket er sket i januar 2016. Der bliver anskaffet et nyt alarmsystem i 2016, og aftalen med G4S opsiges medio 2016. Opgaven med udkørsel overgår til Beredskabscenter Aalborg, og Fonden kommer selv til at eje alarmsystemet.

Dirigent Kim Thorsen orienterede om:

Udpegning af bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen har genudpeget formand Lars C. Jensen og bestyrelsesmedlem Jan Petersen.

Der blev i dag lørdag d. 12. marts 2016 afholdt ordinært repræsentantskabsmøde i Jydsk Bowling Union. Stenhuset var til dagens møde repræsenteret af undertegnede.

Mødet kan vise sig at være det sidste ordinære repræsentantskabsmøde i Jydsk Bowling Union, som følge af den strukturændring hos Danmarks Bowling Forbund, hvor unionerne er udgået af bowlingorganisationen.

Svend Erik Larsen, der var inviteret til mødet som æresmedlem, påtog sig med kort varsel opgaven som mødets dirigent, idet den planlagte kandidat var blevet forhindret i at møde frem. En opgave som han udførte med sædvanlig stor autoritet, og til repræsentantskabets fulde tilfredshed.

Der var til mødet 34 repræsentanter fra klubberne, samt 4 repræsentanter fra unionsbestyrelsen, i alt 38 repræsentanter. Det var pænt over de krævede 25% eller 26 repræsentanter, der skulle til for at være beslutningsdygtig.

Beretningerne blev alle godkendt, ligesom regnskabet og budgettet blev godkendt.

Under punktet lovforslag, blev vedtaget et omfattende sæt af ændringer, som følge af unionens ændrede rolle, hvor de vigtigste områder er:
- Ændret formålsparagraf
- Regionerne udgår (og er dermed nedlagt)
- Bestyrelsen reduceres til tre medlemmer
- Alle sportslige bestemmelser udgår
- JBU’s ungdomsfond afvikles ved at formuen uddeles forholdsmæssigt til ungdomsklubberne

Vinnie Mortensen blev valgt til formand for JBU. Ejgil Nielsen blev valgt til kasserer. Allan Berg blev valgt til sekretær. Charlotte Mersch blev valgt som suppleant til bestyrelsen. Jeg selv blev genvalgt som lovudvalgsformand. Hans Græsvig blev valgt som webmaster. Torben Pedersen og Lone Hjelmeborn blev valgt som revisorer. Kirsten Hedegaard blev valgt som revisorsuppleant.

Det forventes at unionen er nedlagt inden næste års ordinære repræsentantskabsmøde. Hvis ikke blev det besluttet at det afholdes lørdag d. 11. marts 2017 i Viby.

Hvis du er interesseret i at læse om bowlingens historie, så er hjemmesiden www.bowleren.dk helt sikkert noget du bør se nærmere på.

På Bowleren.dk kan du dykke ned i den danske bowlinghistorie. Her finder du blade helt tilbage til dengang bowlingsporten, for alvor, kom til Danmark.

Bag Bowleren.dk står en gruppe bowlere, alle medlemmer af Stenhuset.

Der blev i aften torsdag d. 14. januar afholdt ekstraordinær generalforsamling, hvor det blev besluttet at Stenhuset kan spille i de nye blå spilletrøjer.

Med virkning fra d.d. spiller alle hold derfor i de nye trøjer, både i holdkampe og alle andre sammenhænge, hvor der spilles i officiel klubdragt.

Der vil komme nærmere besked om, hvad der skal ske med de gamle hvide trøjer.

Der var 14 medlemmer fremmødt til tirsdagens klubmesterskab i minigolf, hvor solen skinnede dejligt.

Det blev Kløjer (Henrik Klujeff), der ganske suverænt vandt årets mesterskab, og dermed får han pokalen med hjem for tredje gang.

Stort tillykke med mesterskabet og tak til alle fremmødte for en hyggelig aften.

I forbindelse med årets Aalborg Cup i Løvvang Bowling Center modtog Stenhusets tidl. seniorleder, Morten Jacobsen, en fornem hæder i form af SAM pokalen. Pokalen har navn efter sportsjournalist og bowler Eivind Samuelsen, hvis virke for bowlingsporten i Aalborg aldrig vil blive glemt. 

Morten modtog som begrundelse for tildelingen af pokalen bl.a. følgende ord:

"Morten Jacobsen er en ildsjæl, der elsker sin sport. Han er på ingen måde bleg for at gøre en indsats for andre. I de senere år har Morten engageret sig i sportens udvikling på lokalt plan og har i den forbindelse engageret sig i alt fra ungdomsspillere til seniorer.

Morten har i perioden 2013-2015 varetaget posten som seniorleder i Stenhuset. Det er en post, der ofte er ”øretævernes holdeplads”, og hans tid som seniorleder var turbulent, bl.a. pga. stor konkurrence om pladserne på alle klubbens hold. Morten forsøgte efter bedste evne at løse sin opgave til alles tilfredshed. Det gjorde han samvittighedsfuldt og ærligt. 

I flere sæsoner har Morten endvidere virket som træner i Stenhusets ungdomsafdeling. Her har han ugentligt trænet en gruppe ungdomsspillere, der har været glade for at have Morten som træner.

Morten har også kastet sig ind i det kommunale projekt ”Sport55+”. Her har han stillet sig frivilligt til rådighed som bowlingtræner, og konceptet har været en stor succes. I 2014/15 kom der hver gang flere end 10 seniorer, som gerne ville spille bowling. Morten formåede at skabe en rigtig god atmosfære, som gjorde, at deltagerne kom igen uge efter uge.

Morten stiller ofte op med sin hjælp i en lang række sammenhænge. Han er at finde i frontlinjen blandt de frivillige til Stenhusets aktiviteter ved karneval, til arrangementer i Gigantium, Triatlon og andre af Stenhusets indtægtsskabende aktiviteter.

 

Morten er også selv en ivrig bowler og har været fast mand på Stenhusets tophold i serie 1 i sæsonen 2014/15. Han er en ivrig holdbowler, samt en venlig og vellidt holdkammerat."

Der er grund til at være stolt over en sådan hæder og Stenhuset ønsker Morten hjerteligt tillykke med den fortjente pokal.

I dag lørdag d. 1. august, er den kommende sæsons kampe lagt på bowlingportalen.

Se kampene under sektionen "Stenhuset på Bowlingportalen" her på siden

Kære alle sammen.

Her finder i praktisk information om hytteturen 2015.

Hyttens navn og adresse: Drengeborg, Blåbærvej 69, Knasborg, 9982 Aalbæk

Antal tilmeldte til turen: 46

Hvem kører med hvem? (se oversigt nedenfor)

Følgende kommer selv til Drengeborg (mødes IKKE ved Løvvang). Ankomst til Drengeborg ml. 19.00 og 20.30

De personer, der står i samme linje, kører sammen og aftaler selv indbyrdes.

Susanne Knudsen
Per, Veronica & Jeppe
Lone T (fra Hjørring)
Preben og Lisbeth
Leo (fra Hjørring) - kommer kun lørdag
Aase, Victor - kommer kun lørdag
Chresten, Ruth - kommer kun lørdag
Bruno, Jonna, Charlotte
Rune, Ania (kommer lørdag-søndag)
Lars, Randi, Claus, Anne
Lars M, Lene, Erik, Emma
Maria, Annette, Camilla, Charlotte
Dion - kommer kun lørdag
Kirsten Larsen
Nanna, Jan, Cecilie
Bo L
Henrik J

Følgende mødes ved Løvvang kl. 18.30 fredag aften (samkørsel)

Bil 1: Johan, Stefan, Tobias, Line D 
Bil 2: Bastian, Morten J, Jeremy, Tristan
Bil 3: (Birte), Jeppe J, Mika, Christine

 

Husk at medbringe: brætspil, fodbold, rundboldbræt, andre udendørs aktiviteter
NB! Hvis 1-2 yderligere har mulighed for at bage en kage og medbringe den til turen, så vil det være super. P.t. har vi kun 2 kagebagere.

Lone T og Susanne K bager boller
Lone T, Maria Jul og Susanne K bager hver en kage.