Der er i dag afholdt repræsentantskabsmøde i Jydsk Bowling Union. Mødet blev afholdt i Viby. Stenhusets to ændringsforslag til Danmark Bowling Forbunds love blev fremmet.

Repræsentantskabsmødet var knap begyndt, før mødet blev suspenderet for at hædre de personer som var indstillet til at modtage Jydsk Bowling Unions hæderstegn.

Stenhuset havde indstillet Else K. Larsen til 25-års nål, og Karla Havn Eriksen, Chresten Møller Nielsen og Lars Høberg til sølvnål. Alle indstillinger blev imødekommet og Else, Karla og Chresten fik overrakt deres velfortjente hæderstegn. Lars Høberg var rejst til Finland til UEM, og får sit velfortjente hæderstegn overrakt på et senere tidspunkt.

Jeg er bare så stolt over at mine klubkammerater repræsenterer Stenhuset på så fornem måde.

Begge Stenhusets forslag til ændring af Danmarks Bowling Forbunds love fik tilslutning på mødet, og bliver dermed fremsat på det kommede repræsentantskabsmøde i Danmarks Bowling Forbund. De to forslag vedrører lempelse af beklædningsreglerne og afskaffelse af en bestemmelse om at der ikke godkendes snittællende stævner på samme terminer som der afholdes forbundsmesterskaber.

Jydsk Bowling Union fik på mødet ny formand. Niels K. Pedersen fra Frederikshavn blev nyvalgt til formand, og den hidtidige konstituerede formand Aksel Jensen fra Hjørring der efter eget ønske stoppede som formand, blev nyvalgt som ny næstformand. Else K. Larsen blev genvalgt som ungdomsleder.

Rammeforslaget til ny struktur for Dansk Bowling blev vedtaget som principbeslutning, og Jydsk Bowling Union støtter dermed at arbejdet med ny struktur fortsætter.

Nye døre åbner sig, og Stenhusets elitehold kan i fremtiden komme til at spille under navnet "AaB Bowling".

Stenhusets bestyrelse har i dag indledt spændende og perspektivrige forhandlinger med AaB A/S med henblik på fremtidigt samarbejde. I de senere år har AaB, der oprindeligt "blot" var en fodboldklub, udvidet forretningen med succesfulde aktiviteter indenfor håndbold og ishockey, og den mindre succesfulde satsning på basketball har heldigvis ikke lukket selskabets øjne for, at også mindre sportsgrene er værd at satse på.
 
"Det er klart, at et eventuelt samarbejde med Bowlingklubben Stenhuset ikke har nær samme økonomiske dimensioner, som f.eks. vores satsninger på basketball, men vi ved, at Aalborg er blandt Danmarks førende sportsbyer indenfor bowlingsporten, og vi har både profileringsmæssig og sportslig interesse i at udvide vort engagement til "mindre" sportsgrene - og her håber vi, at bowlingsporten kan komme til at udgøre eksempel for andre" hedder det i en udtalelse fra bestyrelsesformanden i en brev til klubben.
 
Stenhusets bestyrelse har selv formidlet kontakten til AaB og er meget positive forud for de kommende forhandlinger. Ud over en økonomisk indsprøjtning har følgende tiltag været på tale:
 
1) Et antal af klubbens yngre spillere tilbydes et års (gratis) uddannelsesophold på University of Minneapolis i staten Minnesota i USA. Her findes ét af verdens bedste bowling-colleges, hvor bowling kommer på skoleskemaet, og hvor nogle af verdens bedste trænere findes.
 
2) Stenhusets elitehold kommer til at optræde i divisionerne under navnet "AaB Bowling". Der vurderes for nuværende ikke som realistisk at forvandle Stenhuset til et aktieselskab.
 
3) Stenhusets medlemmer får en række fordele; f.eks. professionelle træningstilbud, nyt flot træningstøj o.s.v. Endvidere vil et evt. samarbejde naturligvis binde bowlingsporten tættere sammen med de andre store sportsgrene i byen, og man kan håbe på, at den menige aalborgenser får øjnene op for bowlingsporten. Entré til Stenhusets hjemmekampe kan komme på tale.
 
Forhandlingerne videreføres senere i dag i et møde, som finder sted på det nye AaB Sports College på Hadsundvej i Aalborg. Derefter forventer vi at kunne melde yderligere perspektiver for aftalen ud.

Vi kryber til korset.... Stenhuset kommer ikke til at hedde AaB Bowling i denne omgang ;-)

Gårsdagens nyhed om forhandlingerne med AaB A/S, som fik en del medlemmer op ad stolen, var "desværre" en aprilsnar......

Der blev mandag d. 31. marts 2008 afholdt repræsentantskabsmøde i Aalborg Bowlinghals Fond af 16. marts 1970. Fonden varetager driften af Løvvang Bowling Center.

Til stede på mødet var fondens bestyrelse, repræsentanter for Aalborg Kredsen samt klubberne LBC, BKC, Five o'Clock og Stenhuset. Svend Erik Larsen blev valg som dirigent.

Der har i aften været afholdt ordinært repræsentantskabsmøde i SIFA, hvor Stenhuset er medlem.

SIFA's repræsentantskabsmøde blev afholdt i Energi Nord Arena's lokaler. Per Høberg og jeg deltog som repræsentanter for Stenhuset.

Det har været et økonomisk godt år for SIFA, som har god succes med sit tv-bingo.

Stenhuset har flere gange i det forløbne år fået bevilget et tilskud fra SIFA til klubbens ungdomsaktiviteter.

Per Høberg blev af SIFA's bestyrelse indstillet til valg som suppleant til bestyrelsen, og Per blev valgt uden modkandidater.

Per yder en utrættelig og uvurderlig indsats for den frivillige idræt indenfor bowlingsporten, hvilket jeg bedømmer er baggrunden for at SIFA har indstillet Per til suppleant posten.

Jeg vil gerne på Stenhusets vegne ønske Per tillykke med valget.

Landstræner for pigerne, Teddy Jepsen, har netop udtaget en bruttotrup bestående af 10 pigespillere, som i den kommende sæson skal udgøre grundstammen på ungdomslandsholdet. Ny i truppen er Stenhusets Stine Nørgaard Johansen, mens Heidi Bach Madsen er genudtaget efter et år på landsholdet, og efter bl.a. at have deltaget i EM i Finland i marts 2008.

Stenhuset ønsker Heidi og Stine et stort tillykke med udtagelsen. Der ligger mange spændende oplevelser forude, og vi glæder os til at følge deres bedrifter.

I 1964 blev Bowlingklubben Stenhuset stiftet af fire driftige unge mænd, og uden deres glæde ved bowlingsporten ville der ikke være noget, der hed Stenhuset den dag i dag. Én af stifterne var Poul Erik Larsen, der lige siden dengang har været en aktiv og uvurderlig del af klubbens liv og virke.

I dag, onsdag d. 21. maj 2008, fylder Poul Erik Larsen 70 år. Fra hele Stenhuset - unge som ældre - skal lyde et kæmpe stort tillykke med dagen til Poul Erik. Vi har bemærket, at solen har været højt på himlen hele dagen :-)

Kære Poul Erik: Tak for alt hvad du har betydet, og fortsat betyder, for Stenhuset. Måtte det fortsætte mange år endnu. Stort tillykke med dagen.

Tak for en fantastisk indsats ved årets karneval.

Vi er nu, efter nogle lange dage, ved at nå til enden af aktiviteterne i forbindelse med årets karneval.

Lørdag blev igen i år en hård dag, med rigtigt mange gæster igennem sluserne, og ikke mange ledige stunder til et kort hvil. Oprydningen i dag søndag, blev meget mere omfattende end planlagt, hvilket indebar at arbejdet først var færdigt kl. 17.

I morgen mandag skal der tages hegn ned. Dette arbejde starter fra i morgen tidlig.

Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne sige tak til alle som har ydet en indsats. Selv om det har været hårdt - til tider for hårdt - håber jeg at der har været gode oplevelser i løbet af karnevalsdagene.

De forslag, som Stenhuset havde fremsat, blev vedtaget - samtidig går vi en ny sæson i møde med strengere disciplinære regler.

Traditionen tro afviklede Danmarks Bowling Forbund sit repræsentantskabsmøde i maj måned; det foregik i Fredericia. Det blev et 8 timer langt møde, hvor en lang række forslag skulle behandles.

Det forslag om en lempelse i bestemmelserne for klubdragt, som Stenhuset oprindeligt foreslog på regionens repræsentantskabsmøde, og som siden blev fremmet i JBU, blev enstemmigt vedtaget af forsamlingen. Således findes bestemmelsen om "bukser / nederdel i samme farve og stoftype" ikke længere. Det er nu i højere grad op til den enkelte klub (under ansvar for sportens anseelse) at fastsætte rammerne for klubbens dragt.
I Stenhuset betyder det bl.a. at forskellige typer blå nederdele på dameholdene (plisserede nederdele og buksenederdele) kan accepteres på samme hold.

Også forslaget om at slette bestemmelsen om, at der ikke kan godkendes snittællende stævner på terminer, hvor DBwF har planlagt et mesterskab, blev næsten enstemmigt vedtaget.

Blandt de mange øvrige forslag skal især ét forslag omtales. Der er tale om et forslag, som udvider dommerens beføjelser under en bowlingkamp, og som ændrer procedurerne for advarsler m.v.
Fremover er der ikke længere noget, der hedder en "henstilling". Usportslig optræden (f.eks. slag og spark mod hallens inventar eller egne eller andres materialer) resulterer i en advarsel. Denne indberettes til DBwF. To advarsler i løbet af en sæson resulterer 2 spilledages karantæne.

Hvis samme spiller laver yderligere forseelser i samme kamp er konsekvensen en bortvisning og 2 spilledages karantæne efterfølgende.
I særligt grove tilfælde kan dommeren endvidere skride til direkte bortvisning (UDEN forudgående henstilling eller advarsel).
Forslaget blev vedtaget på DBwFs repræsentantskabsmøde.

Med hensyn til valgene var der genvalg til forbundsformand Jan Filbært, som gør et fremragende stykke arbejde i vores forbund. Torben Nygaard fra HIK, der er et kendt ansigt i Stenhuset, blev valgt som ny breddeleder i DBwF. Vi ønsker Torben held og lykke med denne vigtige post.

Som noget nyt afviklede Stenhuset i år klubmesterskab for ungdom og senior på samme tid. Det betød, at vi stort set fyldte Løvvang Bowling Center - og det betød også, at der blev vist flot bowling. Kevin Magnusen, der har vundet klubmesterskabet for drenge i 2005, 2006 og 2007, stod for den mest spektakulære serie, som var på hele 276.

Efter 6 indledende serier (dog kun 4 i puslingerækken) blev der spillet trinfinaler.

Hos puslingene vandt Rikke N. Johansen og Line Jønsson i finalen. Thomas Petersen blev nummer tre og Emma Jensen nummer fire.

Klubmester for drenge blev Bjørn S. Jensen, som i finalen vippede Kevin af tronen efter tre år med den smukke brune pokal. Baun blev nummer 3, mens Andreas blev nummer 4.

Hos pigerne vandt Sascha Wedel og Charlotte Madsen i finalen. Sascha havde ellers fået en skidt start i mesterskabet, men kom fantastisk stærkt igen. Heidi Madsen blev nummer 3, mens Randi Christensen blev nummer 4.

Herrernes finale blev et rent Høberg opgør, og storebror Per trak det længste strå, mens Lars måtte nøjes med andenpladsen. Torben Lindstrøm blev nummer 3 og Chresten nummer 4.

Endelig vandt Susanne over Ruth i damernes finale efter en meget flot præstation. Henriette blev nummer 3, mens Grete blev nummer 4.

Efter mesterskabet var der hygge med grill og præmieoverrækkelser på Husflidskolen. Ungdommens pokaler blev fordelt således:

  • Puslingepokal: Rikke Nørgaard Johansen
  • Fiduspokal: Bjørn S. Jensen
  • Ærespokal: Kim Knudsen

Stenhuset ønsker alle rækkevindre, medalje- og pokalmodtagere stort tillykke med deres præstationer. Tak også til de mange fremmødte tilskuere - og tak til alle for en fantastisk sæson i Stenhuset. Vi ses til den første træning efter sommerferien kl. 16.30 for ungdom (BEMÆRK flyttet træningstidspunkt) og kl. 20.00 for senior torsdag d. 14. august 2008.

HUSK : Sommertræning for alle interesserede, hvor torsdag kl. 19.00 i Løvvang.

HUSK også MINIGOLF. Se opslag andetsteds her på hjemmesiden og på klubbens opslagstavle i Løvvang.